Jansma Projecten

Halvemaanspoortbrug

Halvemaanspoortbrug

Opdrachtgever:Gemeente Dongeradeel

Locatie:Dokkum

Jaar:2017

Meer informatie & foto's

Reconstructie en riolering Hoogstraat

Reconstructie en riolering Hoogstraat

Opdrachtgever:Gemeente Harlingen

Locatie:Harlingen

Jaar:2017

Meer informatie & foto's

Stuw Hijum

Stuw Hijum

Opdrachtgever:Wetterskip Fryslân

Locatie:Hijum

Jaar:2017

Meer informatie & foto's

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

Nieuwbouw gemaal Vijfhuizen

Opdrachtgever:Wetterskip Fryslân

Locatie:Waddenzeedijk bij Marrum

Jaar:2017 - 2018

Meer informatie & foto's

Paden Prinsentuin

Paden Prinsentuin

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2016

Meer informatie & foto's

Ovonde Wjelsryp

Ovonde Wjelsryp

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:N384 Wjelsryp

Jaar:2016

Meer informatie & foto's

Nieuwbouw Brug Tzummarumvaart

Nieuwbouw Brug Tzummarumvaart

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Tzummarum

Jaar:2016

Meer informatie & foto's

Ring Noord en Oost Groningen

Ring Noord en Oost Groningen

Opdrachtgever:Provincie Groningen

Locatie:Groningen

Jaar:2016

Meer informatie & foto's

Herinrichting Haadwei

Herinrichting Haadwei

Opdrachtgever:Gemeente Dantumadiel

Locatie:De Falom

Jaar:2016 - 2017

Meer informatie & foto's

Reconstructie De Lier, De Steven, De Meerpaal

Reconstructie De Lier, De Steven, De Meerpaal

Opdrachtgever:Gemeente Smallingerland

Locatie:Industrieterrein De Haven, Drachten

Jaar:2016

Meer informatie & foto's

Onderhoud N981 Kornhorn - Opende

Onderhoud N981 Kornhorn - Opende

Opdrachtgever:Provincie Groningen

Locatie:Kornhorn en Opende

Jaar:2016 - 2017

Meer informatie & foto's

Centrale As, Noord 1

Centrale As, Noord 1

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Dokkum

Jaar:2015 - 2016

Meer informatie & foto's

Mesurierbrug Almere

Mesurierbrug Almere

Opdrachtgever:Gemeente Almere

Locatie:Almere

Jaar:2015-2016

Meer informatie & foto's

Aanleg carpoolvoorziening Workum N359

Aanleg carpoolvoorziening Workum N359

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Workum

Jaar:2016

Meer informatie & foto's

Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Opdrachtgever:Wetterskip Fryslân

Locatie:Ameland

Jaar:2015-2017

Meer informatie & foto's

Reconstructie Veerdam Ameland

Reconstructie Veerdam Ameland

Opdrachtgever:Rijkswaterstaat

Locatie:Ameland

Jaar:2016

Meer informatie & foto's

Reconstructie kruispunt Winsum

Reconstructie kruispunt Winsum

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Winsum

Jaar:2015-2016

Meer informatie & foto's

Nieuwbouw gemaal Lytse Brekken

Nieuwbouw gemaal Lytse Brekken

Opdrachtgever:Wetterskip Fryslân

Locatie:Spannenburg

Jaar:2016

Meer informatie & foto's

Fiets- en sloepen onderdoorgang Drachtsterweg thv Wiarda

Fiets- en sloepen onderdoorgang Drachtsterweg thv Wiarda

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2014-2015

Meer informatie & foto's

Renovatie kademuren Koornmarkt

Renovatie kademuren Koornmarkt

Opdrachtgever:Gemeente Dongeradeel

Locatie:Dokkum

Jaar:2015

Meer informatie & foto's

Herstel kademuur Balkgat

Herstel kademuur Balkgat

Opdrachtgever:gemeente Groningen

Locatie:Groningen

Jaar:2015

Meer informatie & foto's

Fietstunnel Húns Leons in de N359

Fietstunnel Húns Leons in de N359

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Húns Leons

Jaar:2014-2015

Meer informatie & foto's

Vervanging brug Sparjebird

Vervanging brug Sparjebird

Opdrachtgever:Gemeente Opsterland

Locatie:Hemrik

Jaar:2014-2015

Meer informatie & foto's

Renovatie van Panhuysbrug

Renovatie van Panhuysbrug

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Tjerkwerd

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

N384 Froonackerdyk 2e fase

N384 Froonackerdyk 2e fase

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Easterlittens/Dearsum

Jaar:2014-2015

Meer informatie & foto's

Westelijke invalsweg Leeuwarden

Westelijke invalsweg Leeuwarden

Opdrachtgever:Aannemingsbedrijf K. Dekker

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Voorbelasting Wiarda fase 1B

Voorbelasting Wiarda fase 1B

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Gemaal de Putten

Gemaal de Putten

Opdrachtgever:Wetterskip Fryslân

Locatie:Oostermeer

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Reconstructie Achter de Hoven

Reconstructie Achter de Hoven

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Betonwerk sluis en onderdoorgang

Betonwerk sluis en onderdoorgang

Opdrachtgever:Van den Herik

Locatie:Bunschoten

Jaar:2013-2014

Meer informatie & foto's

Onderhoud wegen Seinpôlle Grou

Onderhoud wegen Seinpôlle Grou

Opdrachtgever:Vereniging van Eigenaren "De Wetterkant"

Locatie:Grou

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Herinrichting Lawei e.o.

Herinrichting Lawei e.o.

Opdrachtgever:Gemeente Smallingerland

Locatie:Drachten

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Herinrichting Torenstraat

Herinrichting Torenstraat

Opdrachtgever:Gemeente Smallingerland

Locatie:Drachten

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Verlegging Zuidelijke Industrieweg

Verlegging Zuidelijke Industrieweg

Opdrachtgever:Gemeente Franekeradeel

Locatie:Franeker

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Asfalt Groningerstraatweg

Asfalt Groningerstraatweg

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Inrichten park Joost van den Vondelstraat

Inrichten park Joost van den Vondelstraat

Opdrachtgever:Gemeente Harlingen

Locatie:Harlingen

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Rotondes en carpoolvoorziening N358

Rotondes en carpoolvoorziening N358

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Frieschepalen

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Slibindikker

Slibindikker

Opdrachtgever:Vitens N.V.

Locatie:Noardburgum

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Reconstructie Gerkesklooster/ Stroobos

Reconstructie Gerkesklooster/ Stroobos

Opdrachtgever:Gemeente Achtkarspelen

Locatie:Gerkesklooster/Stroobos

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Herstel kademuren Kleine der A

Herstel kademuren Kleine der A

Opdrachtgever:Gemeente Groningen

Locatie:Groningen

Jaar:2013-2014

Meer informatie & foto's

Vervangen Spaltenbrêge

Vervangen Spaltenbrêge

Opdrachtgever:Gemeente Opsterland

Locatie:Terwispel

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Aanleg fietspad Langdeel

Aanleg fietspad Langdeel

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Langs Wâldwei (N31)

Jaar:2014

Meer informatie & foto's

Drie verkeersbruggen Hofjes

Drie verkeersbruggen Hofjes

Opdrachtgever:Gemeente Weststellingwerf

Locatie:Wolvega

Jaar:2013-2014

Meer informatie & foto's

Kunstwerken Drachtstervaart

Kunstwerken Drachtstervaart

Opdrachtgever:Van der Wiel Infra & Milieu BV

Locatie:Drachten

Jaar:2013-2015

Meer informatie & foto's

Verbetering borggrachten Nienoord

Verbetering borggrachten Nienoord

Opdrachtgever:Gemeente Leek

Locatie:Nienoord

Jaar:2013-2014

Meer informatie & foto's

Vervangen opmaling Gorredijk

Vervangen opmaling Gorredijk

Opdrachtgever:Wetterskip Fryslân

Locatie:Gorredijk

Jaar:2012-2014

Meer informatie & foto's

Brug Aldegeasterdyk

Brug Aldegeasterdyk

Opdrachtgever:Gemeente Smallingerland

Locatie:Oudega

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Kleinschalig onderhoud Leeuwarden

Kleinschalig onderhoud Leeuwarden

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Leeuwarden e.o.

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Reconstructie Kooiweg Buren

Reconstructie Kooiweg Buren

Opdrachtgever:Gemeente Ameland

Locatie:Ameland

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Duiker en kruispunt Achlumerdijk

Duiker en kruispunt Achlumerdijk

Opdrachtgever:Gemeente Harlingen

Locatie:Harlingen

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Reconstructie de Spiker en Babingaweg

Reconstructie de Spiker en Babingaweg

Opdrachtgever:Gemeente Harlingen

Locatie:Harlingen

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Kleinschalig asfaltonderhoud prov. wegen

Kleinschalig asfaltonderhoud prov. wegen

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Friesland

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Asfaltonderhoud Franekeradeel

Asfaltonderhoud Franekeradeel

Opdrachtgever:Gemeente Franekeradeel

Locatie:Franeker e.o.

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Bouw- en woonrijp maken winkelcentrum Tramstation Franeker

Bouw- en woonrijp maken winkelcentrum Tramstation Franeker

Opdrachtgever:Ahold Europe Real Estate & Construction B.V.

Locatie:Franeker

Jaar:2012-2013

Meer informatie & foto's

Bouwrijp maken De Wetterpôlle

Bouwrijp maken De Wetterpôlle

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Asfaltonderhoud gemeente Tytsjerksteradiel

Asfaltonderhoud gemeente Tytsjerksteradiel

Opdrachtgever:Gemeente Tytsjerksteradiel

Locatie:Tytsjerksteradiel

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Reconstructie winkelcentrum fase 2

Reconstructie winkelcentrum fase 2

Opdrachtgever:Gemeente Dantumadiel

Locatie:De Westereen

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Noodoverstort kop haven Drachten

Noodoverstort kop haven Drachten

Opdrachtgever:Gemeente Smallingerland

Locatie:Drachten

Jaar:2012-2013

Meer informatie & foto's

Reconstructie Klipperstraat e.a. Harlingen

Reconstructie Klipperstraat e.a. Harlingen

Opdrachtgever:Gemeente Harlingen

Locatie:Harlingen

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Reconstructie Robijn

Reconstructie Robijn

Opdrachtgever:Gemeente Heerhugowaard

Locatie:Heerhugowaard

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Renovatie brug Rogsloot Warten

Renovatie brug Rogsloot Warten

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Warten

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Bodemsanering Vlieland

Bodemsanering Vlieland

Opdrachtgever:Zonneroosje B.V.

Locatie:Vlieland

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Asfaltverharding nieuwbouw Telecom Service Groep

Asfaltverharding nieuwbouw Telecom Service Groep

Opdrachtgever:Oenema Aannemings- en Transportbedrijf BV

Locatie:Leek

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Maatregelen Harddraversweg 30km/uur

Maatregelen Harddraversweg 30km/uur

Opdrachtgever:Gemeente de Friese Meren

Locatie:Joure

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Vervangen riolering Fonteinslanden

Vervangen riolering Fonteinslanden

Opdrachtgever:Gemeente Dongeradeel

Locatie:Dokkum

Jaar:2013

Meer informatie & foto's

Elementen verharding het Bildt

Elementen verharding het Bildt

Opdrachtgever:Gemeente het Bildt

Locatie:het Bildt

Jaar:2012-2013

Meer informatie & foto's

Asfaltonderhoud Het Bildt

Asfaltonderhoud Het Bildt

Opdrachtgever:Gemeente Het Bildt

Locatie:Het Bildt

Jaar:2012-2013

Meer informatie & foto's

Nieuwbouw nevenvestiging Jansma Drachten

Nieuwbouw nevenvestiging Jansma Drachten

Opdrachtgever:Jansma Drachten

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Nieuwbouw gemaal Haskerfjild en Leppedyk

Nieuwbouw gemaal Haskerfjild en Leppedyk

Opdrachtgever:Wetterskip Fryslân

Locatie:Joure

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Brug bedrijvenpark A7-Noord

Brug bedrijvenpark A7-Noord

Opdrachtgever:Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten

Locatie:Drachten

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Herinrichting N354 kom Dearsum

Herinrichting N354 kom Dearsum

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Dearsum

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Reconstructie Sewei Oost Joure

Reconstructie Sewei Oost Joure

Opdrachtgever:Gemeente Skarsterlân

Locatie:Joure

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Inrichten zomerpolder Franeker-Zuid

Inrichten zomerpolder Franeker-Zuid

Opdrachtgever:Gemeente Franekeradeel

Locatie:Franeker

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Reconstructie N928 Balk - Woudsend

Reconstructie N928 Balk - Woudsend

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Balk - Woudsend

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Woonrijp maken plan Nesserdijk

Woonrijp maken plan Nesserdijk

Opdrachtgever:HaeneS

Locatie:Grou

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Deelsanering paal 11 Ameland

Deelsanering paal 11 Ameland

Opdrachtgever:Rijkswaterstaat

Locatie:Ameland

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Vervangen van gemaal Rijsterpolder

Vervangen van gemaal Rijsterpolder

Opdrachtgever:Wetterskip Fryslân

Locatie:Kolderwolde

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Bouwrijp maken Havendiken

Bouwrijp maken Havendiken

Opdrachtgever:Heutink Projectontwikkeling B.V.

Locatie:Balk

Jaar:2011-2012

Meer informatie & foto's

Bouwrijp maken Newtonpark 4 fase 2

Bouwrijp maken Newtonpark 4 fase 2

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

3e fase rondweg Franeker

3e fase rondweg Franeker

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Franeker

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Herinrichting Buorren Lekkum

Herinrichting Buorren Lekkum

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Lekkum

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Riolering industrieweg Harlingen (fase 4)

Riolering industrieweg Harlingen (fase 4)

Opdrachtgever:Gemeente Harlingen

Locatie:Harlingen

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Waterslag II

Waterslag II

Opdrachtgever:Gemeente Groningen

Locatie:Groningen

Jaar:2011-2012

Meer informatie & foto's

Bouw- en woonrijp maken Nieuw Vossepark

Bouw- en woonrijp maken Nieuw Vossepark

Opdrachtgever:Nieuw Vossepark B.V.

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Insteekwegen Baarderadeel

Insteekwegen Baarderadeel

Opdrachtgever:Dienst Landelijk Gebied

Locatie:Friesland

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Aanleg brug Skalsumerfeart

Aanleg brug Skalsumerfeart

Opdrachtgever:Gemeente Franekeradeel

Locatie:Peins

Jaar:2012

Meer informatie & foto's

Herinrichting Edelstenenwijk

Herinrichting Edelstenenwijk

Opdrachtgever:Gemeente Heerhugowaard

Locatie:Heerhugowaard

Jaar:2011-2012

Meer informatie & foto's

Grootschalig asfaltonderhoud Leeuwarden

Grootschalig asfaltonderhoud Leeuwarden

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Leeuwarden

Jaar:2011-2012

Meer informatie & foto's

Baggerwerkzaamheden Natura-2000 gebied en aanleg bûtlân Sierdswiel

Baggerwerkzaamheden Natura-2000 gebied en aanleg bûtlân Sierdswiel

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden

Locatie:Sierdswiel

Jaar:2010-2012

Meer informatie & foto's

Aanpassen kruispunt N359 Workum

Aanpassen kruispunt N359 Workum

Opdrachtgever:Provincie Fryslân

Locatie:Workum

Jaar:2011-2012

Meer informatie & foto's