Jansma Projecten (terug naar projectoverzicht)

Inrichten zomerpolder Franeker-Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Franekeradeel

Locatie: Franeker

Jaar: 2012