Jansma Projecten (terug naar projectoverzicht)

Stuw Hijum

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân

Locatie: Hijum

Jaar: 2017Project omschrijving:

De stuw bij Hijum functioneert onvoldoende en geeft teveel opstuwing in de waterafvoer in het gebied. Waardoor het watertpeil bij zware regenval te hoog komt te staan. Jansma Drachten vervangt de stuw in opdracht van Wetterskip Fryslân door een geautomatiseerde stuw op een bereikbare plaats. De stuw wordt gemaakt van prefab elementen. In februari 2017 moet het project klaar zijn.