skip to Main Content

 

Confetti bij de onthulling van het geveldoek.

Jansma Drachten B.V. viert 100-jarig bestaan!
Welkom op de speciale pagina voor ons 100 jarig jubileum. Op deze pagina lees je de geschiedenis van Jansma Drachten B.V.

 

 

 

100 jaar, een hele prestatie als je bedrijf zo lang bestaat. Het is  Jansma Drachten B.V. gelukt.
 Bij 100 jaar Jansma Drachten B.V. hoort ook 100 jaar geschiedenis. We nemen je als lezer graag mee in die geschiedenis. Hieronder kun je lezen hoe Jansma Drachten B.V. is ontstaan, vanaf 1920 tot anno nu. Ook kun je verhalen lezen van oud medewerkers. Sommigen zijn al tientallen jaren met de VUT, andere nog maar enkele jaren. Maar allemaal met één gemeenschappelijke deler: ze hebben bij Jansma Drachten B.V. gewerkt en nemen je maar wat graag mee in hun geschiedenis.

Ontstaan en geschiedenis van Jansma Drachten
De oorsprong van ons bedrijf ligt in De Tike. Vader Jan Ties Jansma had onvoldoende werk op de boerderij voor al zijn kinderen, om die reden zijn de broers Gjalt en Ties Jansma gestart met zand- en veetransport in de nabije omgeving. Hiermee was het ontstaan van een eigen transportbedrijf omstreeks 1920 een feit. In 1946 is het bedrijf in tweeën gesplitst, Gjalt ging naar Drachten en is hier begonnen in de zandhandel, kantoorhoudende aan de Oudeweg 10 te Drachten. In samenwerking met Gjalt Bloembergen uit Rottevalle is gestart in de wegenbouw. Het bleek een goede combinatie, na de tweede wereldoorlog namen Jansma en Bloembergen in combinatie met Stienstra de reconstructie van de Stationsweg in Drachten aan, inmiddels heeft die straat alweer vele metamorfoses ondergaan. Omstreeks 1954 is het bedrijf verhuisd naar de Oudeweg 213, tegenwoordig heet dit De Meer.

Verhuizingen
In 1958 ging Gjalt Jansma zelfstandig verder, de bedrijfsnaam werd simpelweg ‘G. Jansma’. Al snel werd voor slechts ƒ 4,75 per m2 een perceel gekocht aan De Omloop te Drachten. Hierop werd een bedrijfswoning, kantoor en werkplaats gerealiseerd. In 1955 en 1963 kwamen zonen Jan en Albert Jansma in dienst, ook een vijftal werknemers werden aangenomen, de groei zat er goed in. Een aantal jaren later, rond 1970, hebben Jan en Albert het bedrijf gefaseerd van hun vader overgenomen. De bedrijfsruimte aan De Omloop werd inmiddels ook weer te klein en in februari 1979 is Jansma verhuisd naar het huidige pand aan De Bolder 1.

Asfalt en containerbedrijf De Pijp

Rond 1974, is gestart met de verwerking van asfalt. In 1979 is de A.V.F (Asfalt Verwerking Friesland) opgericht. Sinds 2006 wordt er samengewerkt met Roelofs uit Den Ham, met een asfaltploeg genaamd AVJR (Asfalt Verwerking Jansma Roelofs). De asfaltproductie is sinds 1985 ondergebracht in De Friese Asfalt, later is deze opgegaan in de APK te Kootstertille.

Ook in 1974, is containerbedrijf De Pijp overgenomen. Een leuk weetje is dat deze naam verwijst naar de locatie bij de destijds nieuwe brug aan de Zuiderhogeweg. Een aantal jaren na de overname is het bedrijf ‘ingetrokken‘ bij het pand aan De Bolder. In 1995 zijn de aandelen van De Pijp verkocht.

Overname bedrijf door huidige directie
In 1990 hebben Jan en Albert Jansma, de huidige directeuren in de gelegenheid gesteld om het bedrijf over te nemen. Aad van der Veen bleef tot 1995 directeur waarna hij met de VUT ging. Tot 1995 bleef Jan Jansma nog actief als adviseur. Sinds 2007 runnen Piet Heslinga en George Kempenaar het bedrijf als tweetal.

In het najaar van 1996 is de bedrijfsnaam aangepast naar Jansma Wegen en Milieu B.V. Op 6 juli 1998 is Timmer- en Aannemingsbedrijf Gebroeders Wiersma overgenomen uit IJlst, van hieruit is de naam Wiersma Bouw en Beton B.V. ontstaan. Op 1 januari 2007 is het bedrijf vanuit IJlst geïntegreerd in het kantoor aan De Bolder 1 te Drachten. De naam veranderde toen in Jansma Bouw en Beton B.V.

In 1994 samen met Mosmans uit Oss gestart met reinigen van grond, Jansma & Mosmans Grondreiniging, kortweg JMG. Na teruglopende orders is dit bedrijf in 2016 opgeheven. In 1997 is het bedrijf ‘Jansma Project Ontwikkeling’ opgericht. Het bedrijf verzorgt sindsdien de ontwikkeling van een project vanaf de aankoop van de kavel en, indien gewenst, tot en met de oplevering van de woning(en)/bedrijfsgebouw.

In 2000 is baggerdepot Eastersanding opgericht. Hier wordt licht verontreinigde grond en baggerspecie nuttig hergebruikt.

In 2012 zijn de twee ‘afdelingen’ Jansma Wegen en Milieu B.V. en Jansma Bouw en Beton B.V. gefuseerd tot Jansma Drachten B.V.

Jansma Drachten anno 2020
Van een klein transportbedrijf uitgegroeid tot een organisatie met ca. 100 medewerkers die zich samen inzetten voor grond- weg- en waterbouwkundige werken en milieuwerken in Noord-Nederland. Jansma Drachten kent daarnaast ook samenwerkingsverbanden. Door de kwaliteiten van ons bedrijf te bundelen met de kwaliteiten van andere bedrijven, kunnen we nog beter aan de wensen van de opdrachtgevers voldoen.

 

Back To Top