skip to Main Content
Aanpassing Busbuffer Arriva Station Leeuwarden

Aanpassing busbuffer Arriva station Leeuwarden

In drie dagen tijd is de busbuffer van Arriva aangepast, nabij het busstation Leeuwarden.
Niet heel lang geleden, op 12 december 2016, is het nieuwe busstation nog feestelijk geopend. Het werk is sindsdien wel doorgegaan. In de rustige periode van de herfstvakantie kon Jansma Drachten mooi een optimalisatie in de busbuffer doorvoeren, in opdracht van de gemeente Leeuwarden.

 

Woensdag 17-10 is de groenstrook verwijderd. Deze werd i.v.m. de routing van de bussen ongewenst gebruikt. Vervolgens zijn onze grondwerkers gestart met het verlengen van de goot en het herplaatsen van de banden langs de nieuw uitgezette lijn.

 

Donderdag 18-10 konden de timmermannen samen met de grondwerkers de wapeningsnetten plaatsen. Dit rooster van staaldraad wordt in de fundering gelegd om extra stevigheid aan het beton te geven en om scheuren te voorkomen.

Ook is er een gekoppelde en gedeuvelde voeg gemaakt. Voegen zijn een belangrijk onderdeel in betonverhardingen. Ze voorkomen scheurvorming als gevolg van het krimpen van beton bij het verharden en als gevolg van werking in de betonvloer door zware lasten (busverkeer) en temperatuurwisselingen.

 

Vrijdag 19-10, de slotdag, werd antracietkleurig beton gestort. Om het beton na storten te verdichten en om de structuur te verstevigen, werd het beton afgewerkt met een vlindermachine. Over twee weken is de vloer stevig genoeg voor gebruik.

 

 

Back To Top