skip to Main Content

BaggerBagger

In de zandwinput gelegen aan De Steven in Drachten wordt bagger en grond verwerkt. De zandwinput is zowel per as als per schip goed bereikbaar. Transport over de weg kunnen we bovendien verzorgen via onze bedrijfspartner Jatra. 

De totale capaciteit voor baggerverwerking bedraagt circa 3.000.000 m3. Baggerspecie welke voldoet aan kwaliteitsklasse AW, A, deels B en tevens AP-04 gekeurd, met de kwaliteit AW, wonen en deels industrie komen in aanmerking voor verwerking.

De acceptatie en verwerking van grond en bagger vindt plaats op basis van het Besluit Bodemkwaliteit en het gebiedsspecifiek beleid van Wetterskip Fryslân en het tijdelijk handelingskader PFAS.


Kwaliteitskeuring
Voorafgaand aan de verwerking dient zowel de kwaliteit van de baggerspecie als van de grond vastgesteld te zijn. De kwaliteit van de bagger wordt bepaald conform de BRL SIKB 2000 protocol 2003, en de NEN 5720. De kwaliteit van de grond bepalen we door middel van een partijkeuring BRL SIKB 1000 protocol 1001 conform het Besluit bodemkwaliteit. Grond waarvan onvoldoende onderzoeksgegevens bekend zijn slaan we tijdelijk op op onze grondbank locatie.

Grondbank
Op de locatie aan de Tussendiepen in Drachten bevindt zich de grondbank van Jansma Drachten BV. Hier kunnen we licht verontreinigde grond ontvangen welke BRL 9335 gecertificeerd is. Daarnaast kunnen we het verwerken in ons baggerdepot Eastersanding in Drachten.

Wat kunnen we voor u doen?
Onze milieuafdeling staat klaar voor integrale projecten binnen de infra en bouw, maar ook voor losstaande opdrachten.

 

Bodemsanering en bodemonderzoek

Bodemsanering is vaak een ondoorzichtige materie. Dit komt door de verschillen in verontreiniging in grond, grondwater en waterbodem, verschillende oorzaken én het grote aantal procedures. Toch ontkomt u niet aan een bodemonderzoek bij een bouwaanvraag of bij funderingsherstel. De afdeling Milieu en aangesloten bedrijfspartners van Jansma Drachten verzorgen dit gehele traject. Hierdoor kunnen we de kosten van het bodemonderzoek relatief laag houden.

Onze milieuafdeling werkt met name in Friesland en Groningen. We kunnen onder andere het volgende voor u doen:

 • Verrichten van bodemonderzoek en partijkeuringen;
 • het opstellen van BUS-meldingen en saneringsplannen en aanvragen van een beschikking;
 • het uitvoeren en begeleiden van saneringen.

 

Welke inzichten levert het  bodemonderzoek u op?

 • de geschiktheid van de bodem voor uw bouwproject inclusief advies
 • de verschillende bodemsoorten op uw locatie en waar deze zich bevinden
 • uw bodem is onderzocht op aanwezige vervuiling en het effect van de resultaten op uw bouwproject
 • de informatie die benodigd is om technische en veiligheidsinformatierapporten samen te stellen ter ondersteuning van bouwvergunning
 • nauwkeurige resultaten en de ontwikkeling van de bodem tijdens het bouwproject voor maximale kwaliteit en veiligheid.

Wanneer is bodemonderzoek nodig?

Wanneer er ergens gebouwd moet worden, wanneer er bouwstoffen moeten worden gewonnen, wanneer er infrastructurele werken moeten worden aangelegd of bijvoorbeeld wanneer een bodem bouwrijp gemaakt moet worden is bodemonderzoek nodig. Dit zijn enkele voorbeelden van situaties waarin een bodemonderzoek noodzakelijk is.

Specialisaties
Jansma Drachten is niet alleen een allround aannemer in de infra- en bouwsector, maar ook gespecialiseerd en erkend in het verrichten van:

  • Partijkeuringen en Bodem-/waterbodemonderzoeken (BRL SIKB 1000 en 2000)
  • Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen (BRL SIKB 6000)
  • Bodem-, grondwater- en waterbodemsaneringen (BRL SIKB 7000)

Onze dlp-ers die werken met verontreinigde bodem voldoen aan de nieuwste CROW 400 eisen.
Kortom, wij verzorgen het gehele traject: van onderzoek en keuring tot en met de sanering en de afvoer van overtollige (verontreinigde-) grond en baggerspecie.

Onze specialisten begeleiden en adviseren u graag.

 

 

Back To Top