skip to Main Content

Riolering

Riolering is nodig voor de afvoer van regen- en afvalwater. Goede rioleringssystemen zorgen ervoor dat dit zonder overlast en op de juiste manier gebeurd. Rioleringsstelsels kunnen door ons aangelegd worden. Ook voor de aanleg van diverse soorten persleidingen, zoals HDPE en GVK, kunt u bij ons terecht.

Grondwerk

Grondwerk vormt in vele gevallen de basis van onze projecten. Aanleg van wegen of het bouwrijp maken van terreinen begint met grondwerk. Door ervaring en een uitgebreid machinepark kunnen wij alle soorten grondwerk, inclusief milieukundig grondwerk voor bodemsaneringen, in eigen beheer uitvoeren.

Verhardingen

Asfalteren behoort tot onze specialismen. Ervaren medewerkers in combinatie met modern materieel staan voor u klaar om uw bedrijfsterrein er op en top uit te laten zien.

Asfalt is er in vele soorten, hierdoor kan het bijna overal toegepast worden. Van rijks- en provinciale wegen tot de toegang van een supermarkt of bedrijfsterrein. Ook wordt asfalt vaak voor de aanleg en het onderhoud van ondermeer vliegvelden, fietspaden en dijken gebruikt.

Jansma Drachten is mede-eigenaar van een in Noord-Nederland gelegen asfaltproductie-installatie. Hiermee zijn we verzekerd van een snelle aanvoer van asfalt, ook in uw regio.

Jansma Drachten is niet alleen thuis in asfaltverhardingen, maar ook deskundig op het terrein van traditioneel straatwerk. 

Straatwerk is een belangrijke factor in de uitstraling van een woonwijk of industrieterrein. Verscheidene dorps- en stadskernen zijn door ons voorzien van een nieuwe bestrating. Ook voor machinaal straten kunt u bij Jansma Drachten terecht.  Zowel straat- als herstraatwerkzaamheden in diverse legverbanden is mogelijk.

Machinaal straatwerk biedt vele voordelen:

  • betere arbeidsomstandigheden
  • hoge dagproductie en minder overlast voor omwonenden.

Machinaal straten past in deze tijd, waarin ergonomisch verantwoorde werkomstandigheden van belang zijn.

Back To Top