skip to Main Content
Baggeren_skivijver_groningen_2018

Baggerwerkzaamheden skivijver Groningen

 Jansma Drachten BV heeft van de combinatie Herepoort de baggerwerkzaamheden van de voormalige skivijver in Groningen aangenomen. De werkzaamheden worden voor een groot deel uitgevoerd door onze vaste onderaannemer Baggerbedrijf West Friesland BV.

De oude skivijver moet gebaggerd worden omdat hier deels het nieuwe tracé van de A7 komt. Aan de kant van Euroborg blijft een waterberging en het deel richting de hoogspanningskabels wordt rijbaan. Om dit goed te laten verlopen is de skivijver opgedeeld in vier vakken. Dit is gedaan omdat alle vier de vakken een verschillende mate van verontreiniging hebben. Zo is de waterbodem verontreinigd met onder andere minerale olie, kwik, lood en zink. Het eerste vak is dusdanig verontreinigd dat dit als sanering wordt aangemerkt. Deze baggerspecie moet worden afgevoerd en kan niet worden hergebruikt.

Bij de uitvoering hoort ook het afvoeren van de bij de baggerwerkzaamheden vrijgekomen afvalmaterialen zoals oud ijzer, puin en hout. Na het afronden van de werkzaamheden wordt de vijver uitgepeild en het werkterrein opgeruimd.

Op de foto’s zijn ze bezig met het baggeren in deel 1 van de skivijver. Hier is de waterbodem het meest verontreinigd. Omdat tijdens het baggeren altijd vertroebeling van het water ontstaat kunnen verontreinigde deeltjes buiten het te baggeren saneringsgebied terecht komen. Om dit te voorkomen worden slib- en/of bellenschermen toegepast op de grens van de verontreinigde vakken.

Het baggeren wordt gedaan met een schuifboot en een hydraulische kraan. De schuifboot schuift de baggerspecie naar een opstellocatie waar de kraan de baggerspecie overslaat in een waterdichte kippertrailer. Deze brengt het naar de verwerkingslocatie.

In totaal is er 8.050 m3 baggerspecie wat moet worden verwijderd en verwerkt. De laagdikte die wordt verwijderd van de waterbodem bedraagt 20 tot 70 centimeter.

Back To Top