skip to Main Content

In de bouwsector wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaam ondernemen.

Jansma Drachten B.V. wil hier graag een positieve bijdrage aan leveren door een goed CO2-beleid te ontwikkelen. Om hier richting aan te geven en dit beter zichtbaar te maken, neemt Jansma Drachten deel aan de CO2-Prestatieladder.

CO2-Prestatieladder 3.0

In 2009 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Doormiddel van dit instrument willen ze bedrijven stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. Sinds maart 2011 heeft de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) het beheer en eigenaarschap van de CO2-Prestatieladder overgenomen. Hierdoor is de ladder ook toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en sectoren.

Het doel van de ladder is om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Denk hierbij aan energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
De CO2-prestatieladder kent 6 niveaus opklimmend van 0 naar 5. Hoe hoger het niveau waarop een bedrijf gecertificeerd wordt, hoe groter het voordeel dat men krijgt bij aanbesteding van een project. Bij de beoordeling voor het CO2-certificaat wordt per niveau beoordeeld hoe het bedrijf scoort. Daarbij wordt vanuit vier invalshoeken gekeken:

Een onderdeel van de CO2-prestatieladder is het in kaart brengen van de CO2uitstoot. Elk half jaar publiceren wij de gegevens. Onderstaand vindt u de betreffende gegevens vanaf het nieuwe basisjaar 2015.

Grafiek COuitstoot scope 1 & 2 basisjaar 2015

Grafiek CO2 uitstoot scope 1&2  2017

4.A.1
Er dient inzicht in de meest materiële scope 3 emissies te worden verkregen. Hiertoe heeft Jansma een analyse gedaan van een aantal representatieve projecten en de resultaten hiervan in een rapport verwerkt. Hiermee is men tot de keuze van de navolgende ketenanalyses gekomen.

Op basis van het inzicht in onze uitstootcijfers wordt gekeken naar mogelijke reducties. Dit heeft geresulteerd in een aantal reductiedoelstellingen.

De voortgang van de CO2-reductie zal halfjaarlijks worden gerapporteerd. De doelstellingen en hieruit volgende maatregelen zullen zo nodig worden bijgesteld.

3.B.1 + 2 / 4.B.1+2. / 5.B.1.
2017 Energie actieplan vNov 2017-1
2017 Energieplan vJuni 2017-2

Oudere energieactieplannen

Heeft u ideeën, voorstellen en/of suggesties voor CO2-reductie?
Alle ideeën voor energiebesparing zijn van harte welkom.
Mail ze naar info@jansma.biz, t.a.v. K. Visser.

Jansma Drachten B.V. communiceert met in- en externe doelgroepen over het CO2-beleid.

3.C.1
Voor emissieinventaris zie A inzicht, 3.A.1
Voor reductiedoelstellingen zie B reductie, 3.B.1 + 2 en 4.B.1
3.C.2

Jansma Drachten B.V. investeert in samenwerking en neemt deel aan acties en initiatieven om de CO2 uitstoot te reduceren. Eén van de acties die wij ondernomen hebben is dat we partner zijn geworden van MVO Nederland.

3.D.1 
Lynpave
Om actief te participeren in het terugdringen van de CO2 uitstoot, wil Jansma Drachten daar waar mogelijk Lynpave asfalt toepassen. Lynpave is een asfaltmengsel dat aanzienlijk minder milieubelastend is. Een belangrijke reden hiervan is dat Lynpave geproduceerd wordt op een lagere temperatuur.

Voor alle voordelen en andere “ins en outs” verwijzen wij u graag naar onze folder. Mocht u naar aanleiding van de folder vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

► Lynpave folder downloaden

 

Topdata.nu
Een ander initiatief om de CO2 uitstoot terug te dringen is Topdata.nu. Dit is een applicatie waarmee eenvoudig digitaal locatiegegevens gedeeld kunnen worden. Hierdoor hoeven niet alle personen die aan hetzelfde project werken af te reizen naar de locatie, maar kunnen zij locatiegebonden gegevens vanaf de PC, tablet of smartphone raadplegen. Dit betekent minder buitenbezoeken en dus minder reiskilometers, brandstofverbruik én CO2 uitstoot. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van topdata.nu.

► www.topdata.nu

 

Van Afval naar Asfalt (VANA)
Jansma Drachten is aangesloten bij het VANA-consortium. Met partners als Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en STOWA is er een afdruipremmer ontwikkeld afkomstig van toiletpapier uit afvalwater. Op een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wetterskip Fryslân is een innovatieve installatie neergezet die het toiletpapier uit het afvalwater filtert en reinigt tot een veilig product. Dat product heet afdruipremmer. Dit materiaal verkomt het ‘afdruipen’ van bitumen op de steenslag in het asfalt, waardoor er een beter en duurzamer asfalt ontstaat. In september 2016 is het eerste fietspad geopend, aangelegd met dit type asfalt.

Het doel is om afval uit rioolwaterzuiveringen te hergebruiken en dat er wordt bespaard op het energieverbruik van de waterzuivering. Daarnaast wordt beoogd dat het een asfalt grondstof uit eigen regio wordt betrokken in plaats van uit het buitenland (o.a. vermindering van uitstoot ten gevolge van transport grondstoffen).

Er is (nog) geen officiele website ontwikkeld. Wel is er een animatiefilmpje ontwikkeld over hoe dit asfalt tot stand komt.

► Animatiefilm Van Afval Naar Asfalt

Back To Top