skip to Main Content
Vegen-frezen-asfalteren-noardeastfryslan
Vegen-frezen-asfalteren-noardeastfryslan
Asfalt frezen
Koailane-damwald-rood-asfalt-kruising
Rood asfalt op de Koailoane in Damwâld
Kantafwerking-noardeastfryslan
Kantafwerking
Asfalteren-frezen-asfalt-noardeastfryslan-kipper
Asfalt frezen
Asfalteren-bakjes-noardeastfryslan
Asfaltbakjes frezen

De logistieke asfalt puzzel in Noardeast-Fryslân is opgelost.

Het is juli 2019 als Jansma het project ‘Groot onderhoud asfalt 2019 en overlagen Koailoane’ gegund krijgt van de gemeente Noardeast-Fryslân. Een uitgestrekte gemeente in Friesland met weinig bebouwing en veel landwegen die zichtbaar aan onderhoud toe zijn. De uitdaging…

Lees Meer
Terrein_MInne_Finne-Te_Grou_bouwlocatie_WOningbouw_Jansma_Drachten

Nieuwbouw geslaagd op moerassig land

Eindelijk wordt er gebouwd naast de Minne Finne in Grou. Na vele mislukte plannen verandert het gebied nu snel in een luxueus woonwijkje met water aan drie zijden. De noordoostrand van het Grouster dorpscentrum bezorgde de gemeente Boarnsterhim jarenlang nachtmerries.…

Lees Meer
De Heining

Als het echt gaat hozen…

De Friese gemalen staan stil. De bodem is kurkdroog na de hete zomer. Intussen is er in noord-Friesland wel een compleet gemaal bijgebouwd. Want je kunt er op wachten: een keer gaat het vreselijk plenzen. Bericht op Omrop Fryslân, woensdag:…

Lees Meer

Snelle sanering?

Om het bedrijfsproces zo snel mogelijk te continueren hebben wij deze week in een vlot tempo een inpandige bodemsanering in Gorredijk uitgevoerd. Het hele traject, van aanvraag tot sanering, nam 13 werkdagen in beslag. Een blik in de agenda van…

Lees Meer

Maildieet laat organisaties weer nadenken

  • 7 augustus 2018
  • Blog

Een medewerker is bijna een derde van de werkweek kwijt aan het afhandelen van e-mailverkeer blijkt uit onderzoek van McKinsey & Company. Met name interne communicatie verloopt meer en meer via e-mail. In het nieuwe werken werd eerder door vooruitstrevende…

Lees Meer
Kwelders Zijn Klimaatbestendig

Gemaal Vijfhuizen stuwt verkweldering

‘Kwelders zijn klimaatbestendig’ Tussen Zwarte Haan en de pier van Holwerd ligt één van Europa`s grootste kwelders: Noard-Fryslân Bûtendyks. Het ruim 4200 hectare grote gebied met zomerpolders, dobben, zilte graslanden, slikvelden en kwelderwerken is een eldorado voor planten en dieren.…

Lees Meer
Back To Top