skip to Main Content

De Kaden: extra omleiding vanaf 27/8

Dankzij verspreide vakanties is het goed gelukt om de drie weken bouwvak nuttig te besteden met werkzaamheden aan de rotonde aan de Kaden Drachten. Er is een flinke slag gemaakt, met name in de bestrating. Deze ligt er voor het grootste gedeelte in. Ook zijn de plantenbakken klaar. Hierdoor kunnen we volgende week (week 35, dus na de officiële vakantie) zoals gepland de zebrapaden plaatsen en starten we met asfalteren.
 
Let op: voor deze werkzaamheden is het gehele kruispunt De Kaden en Raai vijf werkdagen afgesloten. Van maandag  27 tot en met vrijdag 31 augustus 2018. 
De omleidingsroutes zoals in fase 1 blijven in stand. Daarnaast wordt er voor doorgaand verkeer op de Noorder- en Zuiderdwarsvaart gedurende deze week ook een omleidingsroute ingesteld, zie kaart 2.
Ter plaatse worden ze duidelijk met borden aangegeven.

Kaart 1, omleiding De Kaden en Raai

 

omleiding Kaden

Kaart 2, omleiding bij volledige afsluiting kruispunt in week 35

Kaart: Topdata
Back To Top