skip to Main Content

Jansma Drachten beschikt over de kwaliteiten om een complex bouwwerk, een gemaal inclusief vispassage, in een primaire kering te bouwen. Ze hebben aandacht voor planning en kwaliteit. Ze zetten professionele mensen in. Daarnaast wordt er meegedacht in oplossingen. Er heerst een prettige, open overlegstructuur.

Jansma Drachten is voor Wetterskip Fryslân een vertrouwde aannemer. We werken samen en met betrokkenheid aan een bijzonder en mooi project.
Ze houden van korte lijnen en een open overlegstructuur. Er is wekelijks overleg op de bouw, daarnaast is dagelijkse afstemming mogelijk. Een gedetailleerde planning is opgesteld, wat een prima basis is voor de controle op het project waar een strakke deadline op staat.
De planning van de betonwerkzaamheden verloopt goed volgens schema, er vindt nagenoeg elke week een betonstort plaats. Tevens staat Jansma open voor aanpassingen / verbeteringen en werkt mee aan de communicatieve aspecten van het project.

Project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ 

 

Vijfhuizen Gemaal
Back To Top