skip to Main Content

Het traject was strak gepland. Door een langere voorbelastingsperiode en het winterse weer, hebben we enige vertraging opgelopen waardoor we globaal twee weken achter op schema liggen. Desondanks verloopt het werk zeer vlot en geeft deze vertraging nauwelijks meer overlast dan gepland.

De samenwerking is zowel prettig als professioneel. Beide partijen weten wat er van elkaar verwacht wordt. De lijnen zijn kort en overleg vindt bijna dagelijks plaats, waardoor er snel en accuraat gehandeld kan worden.

Er wordt goed meegedacht tijdens, maar vooral ook in de voorbereidende fase van werkzaamheden. Dit werkt zeer positief in met name de planning en terugkoppeling.

De audit uitgevoerd door ‘Bewuste Bouwers’  op 14 maart 2018 op dit project heeft een mooi cijfer voor de bewustwording en communicatie opgeleverd: een 8. De flyer met de planning die gedeeld is met de omgeving zien ze als goed voorbeeld voor andere bouwbedrijven.

 

Back To Top