skip to Main Content

In eerste instantie denk je bij Jansma vooral aan grondwerk en wegen- en betonbouw en minder aan werkzaamheden met betrekking tot zuiveringsinstallaties en rioolgemalen.
Bij Wetterskip Fryslân is Jansma bekend van meerdere grote projecten zoals de keermuur Harlingen, Duikers Ameland en het gemaal bij Vijfhuizen, de Heining. Er bestond bij ons daarom geen twijfel, maar vertrouwen.

Het project, bestaande uit 2 percelen, is in de markt gezet met de aanbestedingsprocedure ‘niet openbare aanbesteding’ (met voorselectie). Jansma Drachten is met 3 andere inschrijvers uit de voorselectie naar voren gekomen als meest geschikte partijen. Vervolgens zijn de kwaliteitsdelen (EMVI) van deze inschrijvers beoordeeld en ook daarbij scoorde Jansma zeer goed.

De samenwerking is als prima ervaren. Zowel met de projectleider en werkvoorbereider als de mensen in de uitvoering. Wat zeer goed beviel was de vaste ploeg mensen die het werk op locatie uitvoerden. Zowel de voorman en grondwerkers van Jansma, als de monteurs van onderaannemer Luttjeboer.

De ploeg was goed op elkaar ingespeeld en kon snel schakelen als er toch iets niet paste.
Ook de samenwerking met de onderaannemer voor de E-installaties, Landustrie Sneek, was uitstekend en heeft bijgedragen aan het goede verloop van het project. Zo werden complete schakelkasten binnen een werkdag omgewisseld door een nieuwe kast en was het rioolgemaal direct weer operationeel.
Verder kan genoemd worden dat er altijd door iedereen snel en adequaat werd gereageerd bij vragen en wijzigingen.

De vastgestelde overall-planning werd precies gevolgd. Dat gaf voor alle partijen rust en duidelijkheid. Zowel bij de klaarmeesters als bij de omgeving en de Directie van het werk. De werkplannen waren ook zeer uitgebreid en duidelijk voor iedereen.
De opdrachtgever werd totaal ontzorgt richting de omgeving en stakeholders zoals de gemeenten.

Punt van aandacht is dat het indienen van de verlangde weekrapporten niet is opgepakt. Nu is wel de vraag of het bij dit project zinvol was. Er waren genoeg overleggen waar afspraken in vast werden gelegd en de toezichthouder hield de voortgang en afspraken ook bij.

Met de ervaringen uit dit project kan Jansma als een prima aannemer worden aanbevolen. Technisch kundig, flexibel, goed voorbereid op het werk en komt afspraken na. Daarnaast is de communicatie met stakeholders en de opdrachtgever ook zeer goed verlopen. Alles verliep volgens planning en binnen de gestelde tijd, maar ook financieel klopte het. Vrijwel alle afwijkingen waren binnen de stelposten te verrekenen en het meerwerk was minimaal.

Voor ons als opdrachtgever is dit project met Jansma Drachten samen te vatten als een op alle vlakken probleemloos project.

 

Back To Top