skip to Main Content
Frontmuren Geplaatst Bij Gemaal Ymedaem En Flait

Frontmuren geplaatst bij gemaal Ymedaem en Flait

Met het project ‘Renovatie gemalen ruilverkaveling Koudum en rioolgemaal Schalsum’ zijn wij in februari 2021 gestart. In opdracht van Wetterskip Fryslân renoveren wij negen gemalen in de omgeving van Koudum.

Momenteel zijn wij bezig bij de gemalen Ymedaem en Flait. Bij beide gemalen zijn de oude houten damwanden verwijderd. Deze houten damwand hebben we afgezaagd. Hierna is deze vervangen door een voorgefabriceerde betonnen ‘frontmuur.’ Bij gemaal Flait is ook de vijzel teruggeplaatst.

Veel gemalen kwamen tot stand bij een ruilverkaveling in de jaren tachtig. Ze zijn bedoeld om overtollig regenwater weg te pompen uit de sloten naar de hoofdvaarten. Anders loopt het de landerijen in.

Over dit werk

Het werk betreft de renovatie van de bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. In 2010/2011 zijn de gemalen al eens gereviseerd. Toen is het onderwaterdeel niet meegenomen. Dit gaan wij nu doen. Per gemaal zijn we ongeveer zes weken bezig.

Back To Top