skip to Main Content
Geslaagde Audit Bewuste Bouwers Aan Het Noorderend

Geslaagde audit Bewuste Bouwers aan het Noorderend

Op 17 januari hadden wij een audit van Bewuste Bouwers op ons project aan het Noorderend in Drachten. Wij realiseren hier een nieuw parkeerterrein en plaatsen een hekwerk rondom het gebouw van de Politie. Wij hebben het project aangemeld bij Bewuste Bouwers omdat we een goede buur willen zijn. Bewuste Bouwers is een landelijke organisatie die dit aan de hand van verschillende thema’s toetst.

Op de bewuste vrijdag kwam de auditor eerst langs op ons kantoor in Drachten om de hoofduitvoerder en de communicatieadviseur vragen te stellen. De onderwerpen die voorbij kwamen zijn: omgeving, veilig, vakmensen, milieu en verzorgd. Deze termen kwamen in de breedste zin van het woord aan bod.

Eerste indruk

De eerste indruk van een bouwplaats is de belangrijkste, volgens de auditor maakte de werklocatie en georganiseerde en nette indruk. Materiaal en materieel is gestructureerd opgesteld en er was voldoende parkeergelegenheid voor onze medewerkers wat overlast voor de omgeving verminderde. Ook de aparte opslagplaats voor materiaal was een zeer positief punt.

Omgeving & Communicatie

De werklocatie ligt pal naast het AZC in Drachten. Om deze reden hebben wij extra aandacht besteed aan de communicatie. Zo hebben we, in het Engels en Nederlands, nieuwsbrieven verspreid op het AZC. Hierdoor creëren we bij de bewoners een zekere rust, ze weten wat er speelt. Ook bij de opdrachtgever, de Politie, hebben we nieuwsbrieven verspreid. Dit om de opdrachtgever en zijn medewerkers op de hoogte te houden van de voortgang. Vanzelfsprekend is er ook dagelijks contact tussen ons en de opdrachtgever. Onder andere deze punten vond de auditor erg professioneel, in combinatie met de laagdrempelige contactmogelijkheden met de bouwplaats scoorden we op het thema ‘communicatie’ en ‘omgeving’ erg hoog.

Veiligheid

Jansma heeft veiligheid hoog in het vaandel, dat was ook terug te zien in de score die we hierop haalden, een 8! Dit mooie cijfer is tot stand gekomen door een Veiligheids- en Gezondheidsplan voor het project, door de hekken en bebording rondom de bouwplaats en veiligheidsvoorzieningen. Ook de toegangscontrole scoorde hoge ogen. Dat op onze bouwplaats ook Persoonlijke Bescherming Middelen beschikbaar zijn voor bezoekers werd zeer gewaardeerd. Ook onze eigen ‘Zes voor een veilig proces’ was een goede voor de puntenscore.

Milieu

Bij ieder project denk je ook aan het milieu, je wilt de impact van ieder project zo klein mogelijk houden. Bij Jansma treffen we hiervoor verschillende maatregelen. Zo hebben we een afvalbeheersplan, afval wordt onder andere gescheiden ingezameld en afgevoerd. Daarnaast hebben we een bedrijfs breed beleid opgesteld met betrekking tot duurzaam ondernemen en delen we de uitkomsten hiervan ook op onze website. Ook in ons personeelsblad dat twee keer per jaar uitkomt delen we hierover informatie.

Al met al was deze audit voor ons zeer geslaagd, naast een aantal verbeterpunten zijn we vooral trots op onze behaalde scoren, een mooie 7,5!   

Noot: Bewuste Bouwers hanteert een andere waarderingsnorm dan gebruikelijk is in Nederland. Een 6 is bij Bewuste Bouwers ‘op norm’, een 7 is al ‘boven norm’. Dat betekent dat onze behaalde 7,5 vergelijkbaar is met een Nederlandse 8,5.

Back To Top