skip to Main Content
Geslaagde Informatieavond In Balk

Geslaagde informatieavond in Balk

Afgelopen donderdag, 10 september, organiseerden wij de eerste informatieavond vanwege het project ‘vervangen kademuur De Luts in Balk’. We lieten de aanwonenden kennis maken met ons team, presenteerden ze onze planning en lieten ze vragen stellen.

Renoveren en vervangen van de kade
Het centrum van Balk heeft een beschermd dorpsgezicht, hieronder vallen onder andere de kademuren die wij gaan renoveren en vervangen. Bij de kademuren die wij gaan renoveren voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uit. De kadevervanging is ter plaatse van de Teernstrabrêge tot de Ossebrêge, dit is het meest arbeidsintensieve gedeelte. Alle 144 metselsegmenten halen wij uit de kade, één segment is hierbij een gemetseld, hol gedeelte, tussen twee kubbestijlen.

Werkwijze vervangen kademuur
Hieronder is de globale werkwijze per segment te lezen:

1.Renovatie vanaf het metselwerk, vanaf het water
2.We brengen verticale renovatie ankers aan in het segment voor de stevigheid.
3.Aanbrengen nieuwe damwand, vlak achter de huidige kade.
4.De landzijde van de kademuur graven we vrij. Hiervoor zijn de ankerstangen van de bestaande constructie doorgeslepen. De doorgeslepen ankerstang borgen we tijdelijk aan de nieuwe damwand.
5.Aanbrengen tijdelijke constructie om waterstand plaatselijk te verlagen.
6.We halen het segment uit de kade.
7.We plaatsen het segment op een prefab betonschort. Een kraan tilt het segment inclusief mal uit de kade op het betonschort.
8.De ruimte tussen betonschort en het metselwerk vullen we met gietmortel. De onderdelen vormen na uitharden één geheel waarbij geen gevaar is voor het uiteenvallen van het metselwerk.
9.We plaatsen het volledige element op de nieuwe damwand.

Vragen gesteld tijdens de informatieavond
Tijdens de informatieavond zijn er diverse vragen gesteld omtrent de werkzaamheden. Dit ging onder andere over de bereikbaarheid, de grootte van de bouwkuip-compartimenten en schade aan panden. Zodra wij antwoord hebben op deze vragen maken wij dat kenbaar via het Bewaar Bericht Balk en is dit te lezen via de projectwebsite www.jansma.biz/kademuurbalk. Op deze website is onder het kopje nieuws ook de presentatie van die avond terug te vinden.

Back To Top