skip to Main Content
Vissen Vinden Weg Door Gemaal

Vissen vinden weg door gemaal

Omdat we graag droge voeten houden is de Nederlandse kust hermetisch afgesloten met dijken en dammen. In het binnenland, maar onlangs ook aan de Friese kust bij Marrum, zijn gemalen gebouwd. Dit maakt het voor de paling een hele toer om van zout water naar zoet te zwemmen en vice versa. Als het ze toch lukt om het zoete water te bereiken, is het lastig om voedselrijke gebieden te vinden. Ze lopen namelijk groot risico te worden vermalen in gemaalpompen en waterkrachtcentrales. De levenscyclus van de paling wordt zo door menselijk ingrijpen ernstig verstoord. De laatste decennia liep de palingstand daardoor schrikbarend achteruit.

Paling over de Dijk

Gelukkig zijn er initiatieven zoals ‘Paling Over De Dijk’ waarbij miljoenen palingen worden uitgezet om de soort te helpen. Op 21 oktober 2017 werd nog 1000 kilo letterlijk een handje geholpen door ze bij Harlingen over de dijk, in de Waddenzee los te laten. De paling heeft dit soort hulp nodig zolang er nog niet voldoende visvriendelijke innovaties zijn toegepast.

Glasaal passeert De Heining

Dit is nou precies waar Wetterskip Fryslân en Jansma Drachten aan gewerkt hebben in 2017/2018. En met succes blijkt nu! De eerste glasalen (jonge paling) zijn de vispassage in gemaal De Heining bij Marrum gepasseerd. Dit betekent dat het in november 2018 geopende gemaal in de zeedijk glasaal een extra mogelijkheid geeft om vanuit zee naar het zoete binnenwater in de Friese polders te trekken om daar op te groeien.
De glasalen worden gevangen in een ‘glasaaldetector’. De hierin aanwezige vissen worden hier via een lokstroom aangetrokken. Vervolgens kruipen ze tegen deze stroom in de opvangbak in. Deze wordt minimaal elke week geleegd.

Lees hier het eerder gepubliceerde artikel Visvriendelijke pomp Vijfhuizen past in trend. 

Bronnen:
Wetterskip Fryslân
Fryslân Markant  van Uitgeverij PENN.nl /pag 6-7 met tekst van Martsje de Jong

 

Back To Top