skip to Main Content
Infrakit Ingezet Bij Ring Zuid Groningen

Infrakit ingezet bij Ring Zuid Groningen

Een van de omvangrijkste infraprojecten in Noord Nederland op dit moment is de ombouw van de zuidelijk ringweg A7 in Groningen. Deze is zo’n 12 km lang en loopt dwars door de stad. Door het knooppunt Julianaplein vrij te maken van verkeerslichten en verschillende op- en afritten te verwijderen, moet de doorstroming op de ringweg verbeteren. Ook wordt een deel van de ringweg ondergronds aangelegd.
Rijkswaterstaat heeft de ring A7 Groningen in 2016 voor 388 miljoen euro gegund aan de Duits/Noordelijke combinatie Herepoort. Na twee jaar voorbereiding is in het voorjaar van 2018 gestart met de uitvoering.

Combinatie Herepoort is eind mei 2018 een overeenkomst aangegaan met Dis Infra Solutions (DIS), dealer van Infrakit in de Benelux en Duitsland. De aannemerscombinatie verwacht door deze samenwerking een voortijdige afronding van het project, een betere kwaliteit en minder fouten en vertragingen.

Infrakit is een cloud service voor infra-projectmanagement. Alle informatie van het project wordt gedurende het project real-time gedeeld met alle relevante stakeholders. Uniek is dat Infrakit is te integreren met machinebesturingssystemen, landmeetkundige apparatuur en andere software. Hiermee is het de eerste in zijn soort.

Een van de zes combinanten van Herepoort is Jansma Drachten. Directeur George Kempenaar kende Infrakit al van het infraproject de Centrale As uit 2015. ‘Wij hadden toen de primeur in Nederland. Het gehele ontwerp van De Centrale As is in 3D gerealiseerd. Hierdoor zijn potentiële knelpunten vroegtijdig inzichtelijk gemaakt waardoor stagnatie gedurende de uitvoeringsfase is voorkomen. Inmiddels gebruiken we Infrakit bij meerdere projecten voor o.a. KLIC meldingen, bestektekeningen en graafwerkzaamheden.’

Infrakit wordt momenteel op 1500 projecten in zes landen gebruikt. De cloud service is bezig aan een gecontroleerde opmars. Dit stelt Cor Lont, één van de initiatiefnemers van DIS, voor mooie uitdagingen. ‘Infrakit zorgt voor een real-time verbinding tussen een fysieke bouwplaats en de digitale tweeling in de cloud. Dit ontsluit een oneindig aantal mogelijkheden voor efficiëntie en projectbeheer. Mede hierdoor is Infrakit een ingrijpende verandering binnen de bedrijfsvoering. Dat gaat niet over één nacht ijs. Omdat we de infrasector van binnenuit kennen, beseffen we ons dat goed en kiezen we voor een organische groei met goede resultaten.’

De licenties lopen door tot de oplevering. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 2021.

Foto: Aanpak Ring Zuid 

Back To Top