skip to Main Content
InfraResearch Wordt Zusterbedrijf Van Jansma Drachten

InfraResearch wordt zusterbedrijf van Jansma Drachten

Jansma Drachten heeft per 1 september 2018 de activiteiten van InfraResearch, een onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium, overgenomen. Het is voor de aannemer een belangrijke stap in de ontwikkeling als kennispartner.

InfraResearch uit Lemmer bestaat sinds 2010 en maakte tot voorkort deel uit van de OmniformGroup. Met een boorwagen, nucleaire verdichtingsmeter en een eigen asfaltlab houdt InfraResearch zich dagelijks bezig met onderzoeken, adviezen en kwaliteitscontroles. Tevens speelt het wegenbouwkundig laboratorium een belangrijke rol in onderzoek naar innovatieve toepassingen, productiemethoden en asfaltmengsels.

In het wegenbouwkundig laboratorium wordt onderzoek verricht naar de kwaliteit van asfalt, funderingsmaterialen en zand. Daarnaast worden er kwaliteitscontroles in situ uitgevoerd, zoals de verdichting van asfalt en puin.

De directeur van Jansma Drachten, George Kempenaar, is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die de samenwerking met InfraResearch ontsluit: ‘Naast het uitvoeren van standaard onderzoeken heeft innovatie altijd onze aandacht. Zo doen wij, in samenwerking met meerdere partners, onderzoek naar het verbeteren van asfalt. We experimenteren met o.a. wc-papier en afgekeurd dakleer als bindmiddel, het kouder verwerken van asfalt en het verlengen van de levensduur van verhardingen. Lynpave asfalt is hier een goed voorbeeld van dat reeds op meerdere projecten is toepast.’

Marcel van Aalst, éen van de twee vaste krachten en al sinds 1989 werkzaam in het asfalt, heeft een rijk netwerk opgebouwd en is blij met de voortzetting van de activiteiten. ‘De werkzaamheden en klanten kunnen we op deze manier blijven bedienen zoals we dat al jaren doen, onafhankelijk. InfraResearch levert complete diensten voor zowel overheden, aannemers, interne diensten als private partijen.’

Het laboratorium vestigt zich in Leeuwarden, aan de Nobelweg 13.

 

Back To Top