skip to Main Content
Jansma Drachten Partner Voor Onderhoudsproject Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Jansma Drachten partner voor onderhoudsproject hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Van den Herik Sliedrecht heeft samen met de partners Jansma Drachten B.V. en Spie Nederland B.V. het project ‘Variabel onderhoud hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aangenomen van opdrachtgever Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud. Het is een veelgebruikte vaarweg en de kwaliteit van de vaarweg moet gewaarborgd blijven. Naar verwachting starten de werkzaamheden begin 2018 en worden ze uiterlijk medio 2019 afgerond.

Inhoud project

Het project bestaat uit het onderhoud aan diverse bruggen, sluizen en oevers.  Zoals het aanbrengen van damwanden, het uitvoeren van conserveringswerkzaamheden. Maar ook het onderhoud van asfalt- en betonconstructies.

Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl

Het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborgkanaal en het Eemskanaal vormen samen de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg maakt Groningen en Friesland bereikbaar voor de beroeps- en recreatievaart en verbindt Noord-Duitsland met de belangrijke havens van Amsterdam en Rotterdam.

Back To Top