skip to Main Content
Jansma Voldoet Aan Nieuwste Richtlijn CROW 400

Jansma voldoet aan nieuwste richtlijn CROW 400

Met het verschijnen van de CROW 400 richtlijn voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem, is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze zal enerzijds de veiligheid van medewerkers moeten borgen met passende beheersmaatregelen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd.
Op 20 maart 2018 slaagden alle 9 dlp-ers  van het team Jansma die werken in en met verontreinigde bodem. 

 

Back To Top