skip to Main Content
Kansen Voor Duurzaam Asfalt

Kansen voor duurzaam asfalt

Nederlands slibt dicht, zo luidde de noodkreet van de ANBW op 4 april j.l. Dat voorziet ANWB-directeur Frits van Bruggen, nu de eerste filecijfers van 2018 bekend zijn. “De files zullen drastisch toenemen en binnen drie jaar zijn weggebruikers tijdens de spitsuren zo’n vijftig procent langer onderweg dan nu. Van Bruggen zegt dat investeren in infrastructuur helpt. Dat zien we op plaatsen waar meer asfalt is aangelegd. Daar zijn geen files meer. Het probleem speelt overigens niet alleen op de weg. Ook op fietspaden, bij het openbaar vervoer, op Schiphol en in de havens zien we problemen ontstaan waarmee de mobiliteit in gevaar komt.” Een uitgelezen mogelijkheid om naast het traditionele asfalt te kiezen voor duurzamere opties.

Asfalt van wc-papier

‘s Werelds eerste fietspad van gerecycled wc-papier is in september 2016 aangelegd tussen Leeuwarden en Stiens. Toen was het nog pionieren in het circulaire asfalt. Inmiddels is het bij KNN Cellulose de gewoonste zaak van de wereld. Het bedrijf wil op korte termijn 1.000 ton Recell per jaar produceren. Recell is een grondstof voor asfalt en is gemaakt van cellulose dat uit oud wc-papier is gehaald. In Nederland wordt jaarlijks 180.000 ton aan wc-papier doorgespoeld. Wat voor de één een afvalproduct is, is voor de ander een bruikbare grondstof. Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, STOWA, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en KNN Cellulose sloegen de handen ineen in het project Van Afval naar Asfalt (VANA).
Directeur George Kempenaar van Jansma Drachten legt uit hoe deze afvalstof een nieuw leven krijgt. “Asfaltmengsels die veel bitumen bevatten kunnen tijdens het transport iets ontmengen. Dat is van invloed op de kwaliteit van de uiteindelijke verharding, je krijgt een soort open plekken in het wegdek. Om deze ontmenging tegen te gaan voegen we afdruipremmers toe aan het mengsel. Hierin zitten cellulosevezels die onder andere worden gewonnen uit rioolslib.”
Proefprojecten in onder andere Jelsum en op Ameland tonen aan dat de stof aan alle normen voldoet en even lang meegaat als ‘gewoon’ asfalt. Erik Pijlman van KNN Cellulose: “We zijn nu bezig om de apparatuur en bronnen te verkrijgen om deze productiehoeveelheid te kunnen halen. We zijn ook in gesprek met veel geïnteresseerde afnemers. De markt is er klaar voor.”

Inmiddels wordt er ook circulair asfalt gemaakt met afgekeurd dakleer. De kwaliteit van het asfalt verbetert door de hoogwaardige eigenschappen van de gemodificeerde bitumen van het anders onbruikbare dakleer.

Zingend asfalt

Inmiddels wordt er bij de productie van asfalt niet alleen op het milieu gelet, maar is het ook een manier om de aandacht te winnen. Automobilisten die van zondag 8 april tot en met 10 april over de N357 bij Jelsum reden, konden er het Friese volkslied horen. Als mensen op het traject zestig kilometer per uur reden en over een speciale strook stuurden, kwam er muziek uit de weg. Dit zorgde voor een verrassende rit. Omwonenden noemden het lawaai een psychische marteling waarna de strook is verwijderd.

 

Back To Top