skip to Main Content
Nationale Boomfeestdag In De Falom

Nationale Boomfeestdag in De Falom

Op woensdagochtend 22 maart 2017 plantten zo’n 50 kinderen van cbs De Wel uit Broeksterwâld samen met wethouder Gerben Wiersma van de gemeente Dantumadiel nieuwe iepen langs de Haadwei in De Falom. Deze gebeurtenis vond plaats in het kader van de 60ste editie van de Nationale Boomfeestdag. De scholieren kregen hulp van de gemeente, hoveniersbedrijf Frisia Bergum en Jansma Drachten.

 

Gastles over ‘bij-vriendelijke berm’

De leerlingen hebben ’s ochtends van Frisia Bergum les gekregen over het belang van bomen en groen in onze leefomgeving. Ook kregen zij uitleg over de ‘bij-vriendelijke berm’. Dit houdt in dat er verschillende bloemensoorten in de berm langs de Haadwei worden gezaaid, zodat er meer kruisbestuiving ontstaat in de omgeving waardoor de biodiversiteit wordt vergroot.

Kansen in Kernen

De Haadwei die door het dorp De Falom loopt, was voorheen de doorgaande route van Dokkum naar Drachten. Met de aanleg van De Centrale As is de functie van de Haadwei veranderd. De provincie Fryslân wilde ook iets voor deze dorpen betekenen en heeft daarom samen met de gemeenten de projecten in deze dorpen uitgeroepen tot ‘Kansen in Kernen. De Haadwei is  nu een gemeentelijke weg, die omgebouwd wordt tot een dorpse weg, die groener en verkeersluwer is. Jansma Drachten voert dit project in De Falom uit.

Back To Top