skip to Main Content
Nieuw Gemaal De Heining Toont Spierballen

Nieuw gemaal De Heining toont spierballen

Door de extreme regenval de afgelopen dagen in Friesland, staat het water in de Friese boezem – alle meren en vaarten – gemiddeld 10 centimeter boven het streefpeil. Om het water weg te werken, draaien de Friese gemalen volop. Ook nieuw gemaal De Heining gaat draaien. Aannemer Jansma Drachten leverde dit gemaal in de zeedijk bij Marrum 15 november 2018 op voor opdrachtgever Wetterskip Fryslân. Nu, nog geen 4 maanden later, toont De Heining zijn spierballen.

Om het waterafvoer sneller te laten verlopen, start Wetterskip Fryslân donderdag ook het nieuwe gemaal tussen Marrum en Vijfhuizen op. Het gemaal De Heining is om 8:00 uur aangezet. Het Wetterskip denkt dat na één werkdag draaien De Heining z’n werk met zijn beide vijzels heeft gedaan. Per vijzel wordt 2100 liter water per seconde afgevoerd richting zee.

80 millimeter water

De afgelopen tien dagen is er 80 millimeter regenwater gevallen. De weersvoorspelling is dat er nog ongeveer 30 millimeter regen valt in de komende 3 tot 4 dagen, schrijft Wetterskip Fryslân. Wetterskip Fryslân verwacht dat de droge bodem veel water opneemt. Het water heeft wel tijd nodig om in de grond te dringen. Dat lukte de eerste dagen, daarna stroomde een deel van het regenwater naar greppels en sloten. Wat de precieze invloed is op de droge bodem weet het Wetterskip in de loop van volgende week.

Werking gemaal De Heining

Het gemaal De Heining heeft twee vijzels en is gebouwd in de zeedijk. Eén vijzel wordt gebruikt voor de polder en de andere vijzel voor de Friese boezem. Door een slimme verbinding worden beide vijzels donderdag gebruikt om regenwater uit de Friese boezem te pompen. Na april kan het gemaal automatisch werken als de waterstand in de polder te hoog wordt. Ook draait De Heining als het Hooglandgemaal in Stavoren op volle capaciteit moet worden ingezet.

Bron: LC 13 maart 2019

Bron: Wetterskip Fryslân

Bekijk hier de vijzels aan het werk.

En hier hoe het water wordt afgevoerd. 

 

 

Back To Top