skip to Main Content

Slimme vraag: waarom staan de bomen lager in de kade/grond dan voorheen?

04-03-2021
Een aantal bewoners van Balk hadden het al opgemerkt: het lijkt alsof de bomen die net zijn teruggeplaatst aan de Raadhuisstraat lager staan dan voorheen, en dat klopt. Uitvoerder Jan Siegers geeft uitleg:

Jan: ‘De bomen staan inderdaad lager dan voorheen. Dat komt door het systeem voor de groeiplaatsen en de beluchting van de kluit. Dit is weer noodzakelijk omdat ze verder vanaf de kade staan door de nieuwe damwand. Hierdoor loopt de weg over de kluit en wordt er over de kluit heen gereden’.

Eerste knotlinde teruggeplaatst

02-03-2021
Dinsdagochtend 2 maart om 8.30 uur was het moment daar: de eerste knotlinde aan de Luts is weer teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek.

Vorig jaar rond deze tijd waren de 31 knotlindes net verhuisd naar hun tijdelijke onderkomen, iets buiten Balk. De kade van de Raadhuisstraat zag er toen kaal uit. Inmiddels is een deel van de kaderenovatie en -vervanging afgerond en is het tijd om te starten met het terugplaatsen van de bomen. Het bijzondere aan deze terugplaatsing is dat alle bomen ook op exact dezelfde plek teruggeplaatst worden.

Ter ere van het terugplaatsen van de eerste boom sneed wethouder Irona Groeneveld van gemeente De Fryske Marren de taart met daarop de Luts aan. Samen met directeur Piet Heslinga schepte ze grond rondom te boom. Die krijgt vast een goede start!

De komende periode gaan we verder met het terugplaatsen van de bomen. Ook beginnen we met het aanleggen van de definitieve bestrating. We starten bij het parkeerterrein bij de kerk en werken richting de Ossebrêge.

Hieronder een verzameling van uitingen in de pers.

Reportage met video Omrop Fryslân:
https://www.omropfryslan.nl/nijs/1038870-fideo-earste-beam-werom-yn-de-wal-fan-de-luts

Groots De Fryske Marren:
https://www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/algemeen/fotos-vervuilde-grond-zorgt-voor-vertraging-gat-eerste-boom-lutskade-net-op-tijd-klaar

Regio online –
https://regioonline.nl/regio-friesland/terugplaatsen-eerste-knotlinde/

Rondom vandaag – https://www.rondomvandaag.nl/regio/drachten/politiek/24266/eerste-beeldbepalende-knotlindes-weer-terug-aan-de-luts

Radio Spannenburg

Vierde Bewaar Bericht Balk verspreid

22-02-2021
Dinsdag is het vierde Bewaar Bericht Balk bezorgd onder de direct aanwonenden van waar wij de kadevervanging uitvoeren. In deze vierde editie van de nieuwsbrief is te lezen wanneer de kenmerkende knotlindes teruggeplaatst worden en wanneer wij starten met de straatwerkzaamheden. Ook waren we weer volop in het nieuws met dit project. Waar? Ook dat staat in de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief is hier te lezen, deze opent in een nieuw tabblad (PDF).

Foto’s uitnemen en plaatsen damwanden en aanvoer betonschorten

Hervatten werkzaamheden

12-02-2021
Afgelopen week konden we op veel locaties ons werk niet uitvoeren in verband met de vorst en een gevoelstemperatuur beneden de -10 graden. Vanaf aanstaande maandag is koning winter op z’n retour en hervatten we de werkzaamheden weer in Balk. Omdat veiligheid voorop staat starten we met het sneeuw- en ijsvrij maken van de pontons en het omliggende werkterrein.

De kademuur komt terug

01-02-2021
Nadat we de kademuur hebben gerenoveerd, eruit hebben gehaald en hebben verstevigd is alweer het moment daar om de kade weer gebruiksklaar te maken. Vandaag is begonnen met het terugzetten van de betonschorten met daarop de verstevigde segmenten. We hopen dat we aanstaande woensdag de laatste betonschorten met segmenten kunnen plaatsen. Als dat is gebeurt ziet de kade er weer net zo uit als voor de renovatie. Het grote verschil is uiteraard dat deze kade weer toekomstbestendig is!

Betonschort met segment teruggeplaatst.

De eerste 81 segmenten zijn eruit!

22-01-2021
Half september 2020 begonnen we met dit project. We wisten vooraf dat het een moeilijke en tijdrovende klus zou worden. Het uithalen van de segmenten is niet zonder risico en moet met grote precisie en zorgvuldigheid gebeuren. We deden er alles aan om het zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo zijn alle segmenten stuk voor stuk gerenoveerd, zijn er verticale renovatie-ankers in het segment aangebracht en is er achter de huidige damwand een nieuwe damwand aangebracht.

Ondertussen maakten wij de betonschorten waarop de segmenten meteen na het uithalen op komen te staan. De betonschorten hebben we op een rij op de kade gezet, zo komen straks de segmenten op exact dezelfde plek terug. Maar nu gerenoveerd, verstevigd en op een betonschort. Deze betonschorten leunen straks op de nieuw geplaatste damwand.

Op 7 januari was het zover: het uithalen van het eerste segment. En met succes! Zonder brokstukken of andere narigheden staat het segment veilig op het betonschort op de kade.

Inmiddels zijn we 14 dagen verder en zijn alle 81 segmenten van fase A eruit gehaald. En het fijne is dat alle segmenten heel zijn gebleven. Er staan nu 81 van de 144 segmenten op de kade. De segmenten staan stevig op de betonschorten zodat we ze straks weer terug kunnen plaatsen.

Derde Bewaar Bericht Balk bezorgd

26-11-2020
De derde editie van het Bewaar Bericht Balk is afgelopen donderdag bezorgd. Wie goed heeft opgelet kon zien dat dat is gedaan door een nieuw gezicht: Jan Siegers. Jan Siegers neemt per 1 december de werkzaamheden van uitvoerder Eddy van Delden over. Vanaf half januari was Jan al twee dagen per week werkzaam in Balk. In deze nieuwste editie van het Bewaar Bericht Balk lees je meer over Jan. Klik hier voor het bestand, deze opent in een nieuw tabblad (PDF).

Foto’s van de eerste damwanden en ankerstangen

Verticale ankerstangen in de segmenten
Sleuf achter de bestaande kademuur
Boten in De Luts
Renovatie kademuur De Luts in Balk, indrukken damwand oktober 2020 Jansma Drachten

Omrop Fryslân op bezoek bij project kadevervanging in Balk

22-10-2020
Afgelopen woensdagochtend om 07.30 uur stond de verslaggeefster van Omrop Fryslân radio bij ons in de keet aan de Eastwal in Balk. Ze was daar om een interview af te nemen met Eddy van Delden, uitvoerder bij het project kadevervanging van De Luts in Balk.

Warm in de keet vertelde Eddy over de werkzaamheden, hoe dit in zijn werk gaat en wat er bij komt kijken. Het gaat toch om een beschermd dorpsgezicht.

Later, aan De Luts zelf, voegt Sjors Veenstra van gemeente De Fryske Marren zich bij het tweetal. Hij vertelt over de bomen die hier stonden én teruggeplaatst worden en over het drukken van de damwandplanken.

Lees, luister en zie het geheel hier terug.

Plaatsing trillingsmeters en start damwand zetten

12-10-2020
Korte tijd terug zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de kadevervanging van de Raadhuisstraat. Inmiddels kunnen we bijna starten met de daadwerkelijke kadevervanging. Ook plaatsen we trillingmeters.

Plaatsen trillingsmeters
Vanaf eind 42 worden er trillingsmeters geplaatst aan de woningen. Een extern bureau verzorgt dit voor ons. De trillingsmeters gaan met de werkzaamheden mee. Dat wil zeggen dat op de locatie waar wij heien, op de drie dichtstbijzijnde gebouwen een trillingsmeter komt. Verplaatst de heistelling dan verplaatsen de trillingsmeters mee. Op onderstaande afbeelding is te zien waar de trillingsmeters geplaatst worden. Zoals is te zien is dit niet op ieder pand.

Schematische weergave trillingsmeters plaatsing Balk Raadhuisstraat oktober 2020
Schematische weergave plaatsing van de trillingsmeters

Voor het plaatsen van de trillingsmeters moeten we boren in de voeg, uiteraard herstellen we de voeg weer. We plaatsen de trillingsmeters niet zomaar. Als u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken door te e-mailen naar Imgriet Hulst. Als u bezwaar heeft voor het plaatsen van een trillingsmeter kan uw woning ook niet worden meegenomen bij de monitoring. Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat u geen bezwaar heeft. Als we de trillingsmeter plaatsen dan bellen we aan bij uw woning. Bent u niet thuis en hebt u geen bezwaar ingediend? Dan plaatsen we de trillingsmeter. U hoeft dus niet per se thuis te blijven voor het plaatsen.

Wijziging in de planning
Op maandag 19 oktober starten we met het zetten/plaatsen van de damwand. In tegenstelling tot eerdere berichten starten we bij de Ossebrêge en werken we richting de kerk. Dit heeft ermee te maken dat de kabels en leidingen mogelijk nog niet verwijderd zijn in het stuk tussen de Teernstrabrêge en de kerk. Zodra we vanaf de kerk richting de Teernstrabrêge werken ontvangt u weer bericht van ons.

Stremming en hinder
Tijdens het aanbrengen van de damwanden is de Raadhuisstraat gedeeltelijk gestremd voor fietsers en autoverkeer. Eerst wordt het gedeelte van de Ossebrêge tot aan de kerk gestremd. Daarna van de kerk tot aan de Teernstrabrêge. Op die manier blijven het P-terrein en de kerk bereikbaar.

Rood is afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers kunnen passeren. Paars is twee-richtingsverkeer waardoor de parkeerplaatsen bij de kerk bereikbaar blijven.

Tweede Bewaar Bericht Balk is verstuurd

29-09-2020
Het tweede Bewaar Bericht Balk is verstuurd naar de directe omgeving van de Raadhuisstraat. In deze tweede editie leest u onder andere over de manier waarop wij de kadevervanging gaan uitvoeren, de planning en over de tussentijdse bouwkundige opname van woningen aan de Raadhuisstraat.

Klik op de afbeeldingen voor de vergroting.

Eerste informatieavond Balk levert waardevolle informatie op

14-09-2020

Langzaamaan kwamen de aangemelde personen binnendruppelen in De Treemter, op donderdagavond 10 september jl. Het was tijd voor de eerste informatieavond omtrent de werkzaamheden aan de kademuur van De Luts. Gemeente De Fryske Marren had al een aantal informatieavonden georganiseerd voor aanwonenden, hierdoor waren ze al behoorlijk goed op de hoogte van de werkzaamheden en werden er soms kritische vragen gesteld over de uitvoering.

Tijdens de informatieavond hebben we de aanwezigen onder andere verteld over onze planning, de aard van de werkzaamheden, wat u van ons kunt verwachten en hoe u met ons in contact kunt komen. De vragen die werden gesteld gingen onder andere over trillingen, hoe groot de compartimenten van de bouwkuip worden en over de opnames die van de woningen zijn gemaakt.

De presentatie die is gegeven kunt u hier (opent in PDF) terugvinden. De vragen die zijn gesteld hebben we genoteerd, zodra we alle antwoorden compleet hebben leest u de vragen plus antwoorden terug op deze pagina.

Eerste Bewaar Bericht Balk is verstuurd

31-08-2020
Vanaf half september zijn wij in Balk te vinden vanwege de kaderenovatie en -vervanging. Om u als omwonenden goed te informeren versturen wij regelmatig brieven en het Bewaar Bericht Balk.

Afgelopen vrijdag is de eerste Bewaar Bericht Balk verstuurd. Hierin leest u onder andere de planning, onze werkwijze en stellen wij u voor aan de belangrijkste aanspreekpunten op het werk. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Back To Top