skip to Main Content

Werkzaamheden brug in de Trekweg naar Onderdendam

01-04-2021
Het is de laatste tijd rustig qua werkzaamheden in Winsum. Dat komt omdat we wachten op de betonspecie waarmee we de brug bouwen. Deze is momenteel niet of zeer slecht leverbaar. We verwachten dat we dinsdag 6 april de werkzaamheden weer op kunnen pakken. We starten dan met het metselen van de landhoofdwanden en de vleugelwanden.

Vraag en antwoorden n.a.v. de informatieavond

23-02-2021
Dinsdagavond 9 februari was de online informatieavond over de bouw van de brug en de reconstructie van de Trekweg naar Onderdendam te Winsum. Anders dan anders was deze informatieavond online in plaats van in Winsum zelf, waar we jullie graag hadden ontmoet. Het is een andere manier van presenteren met ook een heel andere interactie met het publiek.

Toch is de informatieavond wat ons betreft geslaagd, er waren veel online kijkers en we hebben een aantal leuke complimenten gekregen, bedankt!

Na afloop van de presentatie was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Er zijn een aantal vragen binnengekomen, de meeste hebben we tijdens de presentatie beantwoord. De onbeantwoorde vragen hebben we bij de gemeente neergelegd. Inmiddels hebben we ook op die vragen het antwoord. Hieronder leest u de antwoorden op alle vragen. Dus de antwoorden op de vragen die we tijdens de presentatie hebben behandeld.

1.Blijft de walkant met de begroeiing langs het Winsumerdiep zoals die nu is?
Ja, deze blijft hetzelfde.

2.Hoe laat beginnen de werkzaamheden op de dagafsluiting op zondag 30 mei en tot hoe laat kunnen wij te voet via Lombok 6 op het bedrijventerrein komen?
We sluiten de weg af vanaf 6.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur. De weg is in zijn geheel gestremd voor al het verkeer. In deze periode kunt u te voet gebruik maken van het erf van Lombok 6 om op het bedrijventerrein te komen.

3.Hoe hoog wordt het hekwerk langs het trottoir aan de zijde Winsumerdiep? Geeft dit een belemmering voor het maaien van de walkanten?
Het hekwerk is in totaal 1,50 m. hoog. Het staat ca. 90 cm. In de grond en ca. 60 cm. boven het maaiveld. De hoogte van ca. 60. cm. geeft geen belemmering voor het maaien.

4. Waar komt de aansluiting van de oversteekplaats van het trottoir bij Meeden?
De oversteekplaats is meteen na de bocht zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven.


5.Wordt passeren op de weg niet gevaarlijk met een breedte van 5 meter? Denk aan landbouwvoertuigen?
De huidige weg is op sommige plekken breder dan 5 meter, op andere juist weer veel smaller. Wij brengen de weg op alle plekken terug naar 5 meter breedte. Het is dus niet een wegversmalling in die zin dat de weg overal smaller wordt. Maar omdat de weg op sommige plekken nu breder is, is dat zo uitgesproken tijdens de presentatie. Vijf meter is een normale wegbreedte en daarom ook niet gevaarlijk bij het passeren van landbouwvoertuigen en dergelijke.

6.Moet de doorvaarhoogte van de nieuwe brug niet 2.40 m. zijn?
Er is in het ontwerp gekozen om bepaalde vaartuigen (lees, type sloep) toe te laten in het plan. Hierop is de doorvaarhoogte en breedte van de brug gebaseerd. Een doorvaarhoogte van 2,04 m. sluit hierop aan.

7.Worden de bochten met/richting Meeden overzichtelijker? Blijft de lage geluidswal in tact?
De situatie blijft onveranderd ten opzichte van zoals deze nu is. Ook de lage geluidswal blijft in tact.

Online informatieavond goed bekeken

11-02-2021
Afgelopen dinsdag was de online informatieavond over de bouw van de brug en de reconstructie van de Trekweg naar Onderdendam in Winsum.

Een presentatie anders dan anders. Niet ter plaatse in Winsum maar vanuit ons kantoor in Drachten. Via een live verbinding kon de omgeving kijken naar onze presentatie. Maar liefst 74 personen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

De presentatie is opgenomen en staat online. Hieronder is de video te bekijken.

Tijdens de presentatie was er de mogelijkheid om vragen te stellen. De meeste vragen hebben we tijdens de presentatie beantwoord. Een aantal vragen hebben inmiddels we voorgelegd aan de gemeente Het Hogeland. Zodra we de antwoorden hebben op alle vragen delen we deze via deze website.

Presentatie bouw brug en reconstructie Trekweg naar Onderdendam in Winsum

Eerste nieuwsbrief is bezorgd

8-2-2021
Afgelopen donderdag en vrijdag zijn de eerste nieuwsbrieven bezorgd. Op donderdag waren uitvoerder Geert Drost en omgevingsmanager Imgriet Hulst in Winsum op pad om de brieven persoonlijk te overhandigen aan de bewoners van woonwijk Munster, bedrijventerrein Lombok en de straten Lombok en Trekweg naar Onderdendam en omgeving. In Onderdendam zijn vrijdag de brieven per post bezorgd.

De inhoud van de nieuwsbrief is hieronder te vinden:

Beste heer/mevrouw,

Binnenkort start aannemer Jansma Drachten B.V. in opdracht van de gemeente Het Hogeland met de reconstructie en de aanleg van een brug in de Trekweg naar Onderdendam. Graag willen wij u informeren over de plannen die er liggen.

Informatieavond
Graag nodigen wij u uit voor een online informatieavond op

dinsdag 9 februari van 19.00 – 20.00 uur.

Via ons YouTube kanaal organiseren wij een livestream. Dat betekent dat wij een video uitzenden en u die thuis live kunt bekijken. Wij geven een toelichting op de plannen. Via de chat-functie kunt u ons vragen stellen die wij tijdens en na de presentatie beantwoorden. Het bekijken van de livestream kan iedereen, om deel te nemen aan de chat moet je inloggen. De livestream is te vinden via de projectwebsite www.jansma.biz/trekwegwinsum.

Wat gaan we doen?
We maken een brug over de Trekweg zodat het vaarwater in uitbreidingsplan ‘Munster’ in verbinding kan komen met het water van het Winsumerdiep. Dit wordt gecombineerd met het reconstrueren van de Trekweg. De brug realiseren wij op de locatie waar nu een duiker zit ter hoogte van de Potmaar. Daarnaast reconstrueren wij de Trekweg naar Onderdendam vanaf Meeden tot de nieuwe brug.

Wanneer gaan we aan de slag?
Van 22 februari tot en met 7 juni 2021 – De aanleg van de nieuwe brug

Van 16 april tot en met 7 juni 2021 – De reconstructie van de Trekweg naar Onderdendam

De planning is onder voorbehoud van wijzigingen door bijvoorbeeld weersomstandigheden.     Tijdens de presentatie vertellen wij u uitgebreid over de planning.

Huisvuilcontainers
Uw huisvuilcontainers kunt u normaal aanbieden langs de weg. De weg is bereikbaar voor de huisvuilophaaldienst.

Wat betekent het voor de bereikbaarheid?
Tijdens de realisatie van de nieuwe brug sluiten wij de Trekweg tussen Winsum en Onderdendam ter plaatse van de nieuwe brug af voor al het verkeer. U kunt omrijden via de N996, fietsers maken gebruik van het naastgelegen fietspad. Fietsers die plaatselijk bekend zijn kunnen ook de fietsroute zuidelijk van de Trekweg gebruiken.

Bestemmingsverkeer
De toegang tot bedrijventerrein Lombok via Meeden blijft altijd open voor bestemmingsverkeer. Woningen en bedrijven zijn te allen tijde bereikbaar. Er is één uitzondering: op zondag 30 mei sluiten wij de toerit bedrijventerrein af vanwege asfalteringswerk. U kunt dan te voet het bedrijventerrein Lombok bereiken via het erf van Lombok 6.

In contact blijven
Gedurende de uitvoeringsperiode is aannemer Jansma Drachten namens de gemeente uw aanspreekpunt bij vragen en klachten. Heeft u vragen over deze of andere werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager Imgriet Hulst. Zij is tijdens de gehele uitvoeringsperiode uw aanspreekpunt.

Met vriendelijke groet,

namens Jansma Drachten B.V.,

Geert Drost (uitvoerder)                             06 – 20 60 45 56 / g.drost@jansma.biz
Imgriet Hulst (omgevingsmanager)         06 – 55 72 35 87 / i.hulst@jansma.biz                  

Back To Top