skip to Main Content
Nieuwe Lynpave Asfalt Aangevoerd Door Jatra
Nieuwe Lynpave Asfalt Aangevoerd Door Jatra
Nieuwe Lynpave aangevoerd door Jatra
Openignshandeling_Startschot_werkzaamheden_De_Kaden_Drachten
De combinatie, asfalteermachine en wals
Starthandeling_De_Kaden_Drachten_asfalteren_asfalt
Wethouder Robert Bakker Opent Het Project Door De Bypass Voor De Aanleg Van De Rotonde Te Asfalteren Met Lynpave
Wethouder Robert Bakker opent het project door de bypass voor de aanleg van de rotonde te asfalteren met Lynpave
Nieuwe Lynpave Asfalt Aangevoerd Door Jatra Openignshandeling_Startschot_werkzaamheden_De_Kaden_Drachten Starthandeling_De_Kaden_Drachten_asfalteren_asfalt Wethouder Robert Bakker Opent Het Project Door De Bypass Voor De Aanleg Van De Rotonde Te Asfalteren Met Lynpave

Openingshandeling herinrichting Noord- en Zuidkade en aanleg rotonde

Het kruispunt De Kaden-Dwarsvaart-Raai behoorde in 2014 tot de top-10 meest gevaarlijke kruispunten van Nederland. Dat is snel verleden tijd, want vandaag is door wethouder verkeer Robert Bakker het startsein gegeven voor de herinrichting Noord- en Zuidkade en de aanleg van de rotonde. Hij deed dit door eigenhandig asfalt te draaien op de asfalteermachine met daarin ons bijzondere product Lynpave.

Lynpave
Lynpave is een asfaltproduct dat door ons zelf is ontwikkeld. Het is een duurzaam asfaltproduct, omdat er tijdens de productie minder CO2 vrijkomt en de levensduur is langer dan die van regulier asfalt. Lynpave is dus een asfaltmengsel dat aanzienlijk minder milieubelastend is.

De lagere CO2 uitstoot kan worden gerealiseerd doordat lynpave geproduceerd wordt bij een temperatuur die 30% tot 40% lager ligt dan regulier asfalt. Dit levert een CO2 reductie op van ruim 20%!

Lynpave bestaat voor een deel uit gerecycled freesasfalt. Door toevoeging van een bestanddeel aan het mengsel, treedt er een verjongingsproces van het verouderde bindmiddel op. Hierdoor kan het oude bindmiddel worden hergebruikt en is een langere levensduur gegarandeerd.

Door gebruik van Lynpave wordt er ook binnen dit project bijgedragen aan een duurzame toekomst door innovatief om te gaan met wat normaal gesproken reststoffen zouden zijn.

Back To Top