skip to Main Content
Planetenlaan Fase 2 Gestart

Planetenlaan fase 2 gestart

Op maandag 29 april 2019 is de tweede fase van de herinrichting van de Planetenlaan gestart.
Na de eerste fase, aanleg rotonde op de kruising Poolsterweg / Saturnusweg met de Planetenlaan, gaat nu in grote lijnen het gedeelte vanaf de Greunsbrug tot aan de nieuwe rotonde op de schop.

Planning en hinder
Het werk start op maandag 29 april en duurt tot hooguit 28 juni 2019. Echter, hinder voor verkeer vindt alleen in de eerste twee weken plaats. Dit betekent voor fietsers dat zij tijdelijk een stukje moeten omfietsen om van A naar B te komen. En automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer rijdt een tijdje één- in plaats van tweebaans. Het belangrijkste is dat
alle bedrijven te allen tijde goed bereikbaar blijven. Hier wordt in de communicatie en in de bewegwijzering goed op ingezet.
Ook wordt er af en toe in de avonduren doorgewerkt, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden
De belangrijkste werkzaamheden die uitgevoerd worden zijn:
• Er komt vanaf de Coronaweg een nieuwe oprit naar de Planetenlaan;
• Aanleg van een verbeterde ontsluiting van de Mazzelshop en Praxis op de Planetenlaan;
• Aanpassing aansluiting Zuiderkruisweg op de Planetenlaan: vanaf de Planetenlaan alleen
rechtsaf naar Zuiderkruisweg en vanaf Zuiderkruisweg alleen rechtsaf Planetenlaan op en
• Fietsers hebben in de nieuwe situatie voorrang op de gehele Planetenlaan.

Back To Top