skip to Main Content
Prettige Kerstdagen En Een Goed 2021!

Prettige kerstdagen en een goed 2021!

Het is alweer december, de laatste maand van het jaar die traditiegetrouw gelijk staat aan gezelligheid, lichtjes, kerst en oud & nieuw. Wij sluiten 18 december de deuren voor twee weken om van de kerstvakantie te genieten. Op maandag 4 januari 2021 openen wij onze deuren weer. Een mooie tijd om terug te blikken op de projecten die we in 2020 hebben uitgevoerd en ons 100-jarig jubileumjaar.

2020, ons jubileumjaar
2020 zou ons jaar worden, het jaar waarin Jansma Drachten 100 jaar bestaat. Al in november 2019 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor een spectaculaire opening van het jubileumjaar.

Op 3 maart 2020 was het zover: de opening van het jubileumjaar. Directeuren George Kempenaar en Piet Heslinga onthulden het geveldoek aan ons pand. Niet te missen zo groot, kleurrijk en feestelijk. Een gebakje maakte het geheel helemaal af.

Maar toen:  het coronavirus. Van maart tot juni leefden wij van toespraak tot toespraak. Kon ons jubileumfeest in september doorgaan? In juni heeft de jubileumcommissie besloten het feest te annuleren. Een alternatieve datum in maart 2021 bleek ook niet haalbaar met datgeen wat de commissie voor ogen had. Zelfs het kleinschalige feestje voor alleen collega’s is afgeblazen. Niks feestjaar, niks gezelligheid.

Als klein presentje hebben alle collega’s van Jansma Drachten twee isoleerflessen ontvangen waarvan één is voorzien van de eigen naam. Samen met gebak konden ze zo thuis een feestje vieren. We hopen dat we ergens in 2021 nog wel samen met alle collega’s een feest kunnen vieren.

Qua aangenomen werken en projecten ging het ons in 2020 gelukkig wel voor de wind. Hieronder volgen een aantal van onze uitgevoerde en aangenomen projecten in 2020. De volledige lijst is te vinden onder het kopje ‘projecten.’ Daar staan onder andere de Brug Dijkweg Boerakker, Bruggen Wiarda, bouwrijp maken Middelsee en fietspad Leechlân op.

Compartimenteringsstuwen De Drie Polders
In het Zuidelijk Westerkwartier ligt een grote gezamenlijke natuur-en wateropgave. Denk aan veiligheid, waterkwaliteit en voldoende water. Binnen dit project bouwen wij twee tijdelijk afsluitbare compartimenteringsstuwen in de boezem. We starten hier begin februari 2021 mee.

Bouwrijp maken windpark Nij Hiddum-Houw
Een werk wat wij hebben aangenomen in combinatie met Westra Franeker B.V. het werk is inmiddels gestart en we verwachten het werk in juli 2021 klaar te hebben.

Rioolrenovatie Meersweg en 1e Oosterveldstraat in Grou
Na de rioolrenovatie van de Drachtsterweg in Grou zijn we in 2020 aan de slag gegaan met de rioleringswerkzaamheden aan de Meersweg en de 1e Oosterveldstraat. Ook hier moesten we rekening houden met de klei op veengrond en de huizen die op houten palen staan. Concreet: trillingsmeters plaatsen op de woningen i.v.m. het vele transport door de oude dorpskern en het waterpeil in de gaten houden vanwege de houten palen funderingen.

RWZI Harlingen
Bij de rioolwaterzuivering in Harlingen is het einde in zicht. De afgelopen anderhalf jaar hebben we hier verbouwd, gerenoveerd en gebouwd. Zo hebben we onder andere een nieuwe influentpomp en -buffer, een nieuw influentwerk/debietmeterkelder, fijnroostergebouw en een zandbezinktank gerealiseerd.

Renovatie gemalen ruilverkaveling Koudum
Bij dit project gaan we 9 poldergemalen renoveren. Elk gemaal kent zijn eigen specifieke werkzaamheden. Rode draad is het renoveren van de vijzels.

Renovatie kademuren De Luts in Balk
Midden in het centrum van Balk vervangen wij momenteel een kademuur van zo’n 187 meter. Met vervangen bedoelen we eigenlijk restaureren, de gemetselde segmenten eruit halen, op een betonschort plaatsen, vastzetten met gietmortel en terugplaatsen op de nieuwe damwand. Een intensieve klus waarbij we voorzichtig moeten werken. Tot nu toe gaat dit uitstekend, na de kerstvakantie komen de betonschorten op locatie en kort daarop starten we met het daadwerkelijke uithalen van de segmenten. Spannend! 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!

Back To Top