skip to Main Content

In deze privacy verklaring van Jansma Drachten B.V. wordt omgeschreven hoe wij met privacy gevoelige gegevens omgaan. Hoe wij ze opslaan, waarom wij ze opslaan en wat wij er aan doen om datalekken te voorkomen.

1. Jansma drachten B.V.
Jansma Drachten B.V. is een allround aannemersbedrijf die zich richt op Infra, Betonbouw, Milieu en Planontwikkeling. Er zijn situaties waarbij wij persoonlijke gegevens verzamelen zoals bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier op onze website of bij het aannemen van een project. In dit reglement is te lezen hoe wij daarmee omgaan en wat er gedaan kan worden om wensen rondom persoonlijke gegevens aan te geven.

2. Doel van het opslaan van gegevens
De gegevens die worden ingevuld via het contactformulier op onze website worden alleen gebruikt door Jansma Drachten B.V. voor het doel waarvoor het formulier wordt ingevuld, bijvoorbeeld het versturen van een brochure. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden of voor andere doeleinden gebruikt.

3. Welke gegevens slaan wij op
-ingevulde gegevens via contactformulieren
Wij verzamelen de gegevens die worden ingevuld via het contactformulier. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de gegevens die nodig zijn om contact op te nemen met betrekking tot het onderwerp.

-ingevulde gegevens via inschrijfformulieren bij projecten
Wij verzamelen de gegevens die worden ingevuld via de inschrijfformulieren bij projecten. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de gegevens die nodig zijn om contact op te nemen/te informeren met betrekking tot het project.

-cookies
De website van Jansma Drachten B.V verzamelt functionele cookies via Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan persoonlijke gegevens. De cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Ze worden gebruikt om Jansma Drachten B.V. inzicht te geven in de statistieken van de website zoals het aantal websitebezoekers en de routing op de website.

4. Bewaartermijn
Wij slaan gegevens op onze server op met een back-up naar onze vestiging in Leeuwarden. De gegevens worden voor langere tijd bewaard maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten.

-gegevens via contactformulieren
De gegevens die wij ontvangen middels het contactformulier bewaren wij voor bepaalde tijd.

-gegevens via inschrijfformulieren bij projecten
Wij bewaren de gegevens gedurende de looptijd van het project, twee jaar na afloop van een project worden de privacy gevoelige gegevens verwijderd.

-cookies
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en niet verbonden aan een naam, bedrijf of e-mail adres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5. Beveiliging
Er worden van gegevens geen kopieën gemaakt, ze worden alleen opgeslagen in MS Office. Alle apparaten die toegang hebben tot deze gegevens zijn vergrendeld met een wachtwoord. Daarnaast is onze website beveiligd door een SSL certificaat, dit betekend dat de verbinding met www.jansma.biz privé is. Dit is te zien aan het groene slotje voor de url.

6. Rechten
Voor personen zijn er bepaalde rechten opgesteld als het gaat om de opslag van persoonlijke gegevens.

-Recht op inzage
Het recht om ten alle tijden eigen persoonlijke gegevens op te vragen bij Jansma Drachten B.V.. Dit kan door het sturen van een e-mail of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij versturen dan een overzicht van de gegevens.

-Recht op rectificatie
Neem contact met ons op om gegevens aan te laten passen als ze niet kloppen of als ze zijn veranderd.

-Recht op overdracht
Wij dragen opgeslagen persoonlijke gegevens over aan een andere partij mocht de persoon hier zelf  om vragen.

-Recht op verwijderen van gegevens
Neem contact met ons op om persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

-Recht op het indienen van een klacht
Als persoon is het mogelijk om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als er wordt gedacht dat er niet op de juiste manier met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

-Recht op bezwaar
Als persoon is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van eigen persoonlijke gegevens.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om wissing.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@jansma.biz. Stuur dan een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het id-bewijsnummer en het BSN onleesbaar zijn gemaakt.

7. Plichten
Jansma Drachten B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist. Wij proberen altijd het recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Jansma Drachten B.V. neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus. Dit is onze plicht.

In gevallen waarin deze privacy verklaring niet voorziet dan beslist Jansma Drachten B.V. in het doel en de strekking van deze verklaring.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons:

Jansma Drachten B.V.
De Bolder 1  |  9206 AM Drachten
privacy@jansma.biz  |  0512 – 33 40 70
KVK nr. 01050561  |  BTW nr. NL825635664

 

Drachten, 1 september 2018

 

Back To Top