skip to Main Content

Aanleg fietspad met drie fietsbruggen in De Zuidlanden, Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Locatie: Leeuwarden, De Zuidlanden tussen De Klamp en Wiarda
Tijdsbestek: augustus – november 2021

De afgelopen jaren wordt in Leeuwarden een nieuw woongebied ontwikkeld, De Zuidlanden. Al meerdere keren hebben wij hieraan onze bijdrage mogen leveren. Denk aan de bouw van de drie verkeersbruggen en de havenkom met loopvlonder en aanlegsteigers in buurtschap Wiarda.

Ook nu komen onze groene busjes weer voorrijden in De Zuidlanden. Dit keer om een drietal fietsbruggen te realiseren. Tussen de buurtschappen De Klamp en Wiarda realiseren wij een fietspad (Aaisikerspaad) met daarin drie fietsbruggen. Dit nieuwe fietspad is belangrijk voor de inwoners van De Zuidlanden en speelt een belangrijke rol in de fietsstructuur aldaar.

Back To Top