skip to Main Content

Aanleg persleiding Schiermonnikoog

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Locatie: Schiermonnikoog
Tijdsbestek:  november 2020 – februari 2021

Van Wetterskip Fryslân hebben wij de opdracht ‘Persleiding Schiermonnikoog’ gegund gekregen. Op het eiland Schiermonnikoog ligt een AC persleiding. Deze bestaande persleiding verwijderen wij en voeren we af. De bestaande leiding vervangen we door een PVC-leiding. We sluiten het nieuwe persleidinggedeelte aan op het bestaande persleidingtracé. In totaal brengen we ruim 2100 m1 nieuwe persleiding aan. Omdat dit werk op het eiland Schiermonnikoog ligt brengt dat de nodige uitdagingen met zich mee. Denk aan het vervoer van materiaal en materieel maar ook aan een verblijfsgelegenheid voor onze medewerkers.

Back To Top