skip to Main Content
Aanpak Ring Zuid (A7) Groningen

Aanpak Ring Zuid (A7) Groningen

Opdrachtgever: het Rijk, provincie Groningen, gemeente Groningen
Locatie: Zuidelijke ringweg Groningen, van Hoogkerk tot Westerbroek

 

De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De weg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert de leefbaarheid. De weg wordt ook veiliger ingericht.

Combinatie Herepoort voert de ombouw van de zuidelijke ringweg uit.  Deze combinatie won in mei 2016 de aanbesteding en kreeg daarmee de opdracht het project Aanpak Ring Zuid uit te voeren. De aanbesteding is zowel op prijs als kwaliteit beoordeeld. De gegadigden moesten een vormgevingsplan indienen en konden daarnaast extra scoren op het voorkomen van verkeershinder, meer duurzaamheid en maatregelen om de risico’s van het project te beperken.
De planning is dat de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond.

Combinatie Herepoort bestaat uit:

Kijk voor het ontwerp, kaarten, deelgebieden, stremmingen, omleidingen, planningen, ontwikkelingen, beeld en meer informatie op Aanpak Ring Zuid.

Back To Top