skip to Main Content
Het materieel staat klaar.
Meten is weten.
De asfaltspreidmachine en de bandenwals.
Asfalteren N917 Waskemeer Haulerwijk.

Asfaltonderhoud N917 Waskemeer-Haulerwijk

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Locatie: 
N917 – Waskemeer-Haulerwijk
Tijdsbestek: 
mei – juli 2019

De N917 is een doorgaande weg en kent veel recreatief verkeer. Het project is in de basis een onderhoudsproject voor asfalt. De weg is toe aan groot onderhoud. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voornamelijk in bochten ontstonden door hoge snelheden soms gevaarlijke situaties. De provincie heeft er voor gekozen om met name in het bochtige gedeelte gebieden te realiseren die een ‘dorps karakter’ moeten uitstralen. Ook de gemeente Ooststellingwerf is bij dit project aangehaakt. Zowel de bebouwde kom Waskemeer als Haulerwijk krijgen meer groen en een (gedeeltelijk) nieuwe asfalt laag.

We delen het werk op in twee fases. Fase A begint links van de brug in de Haulerwijkstervaart richting Waskemeer. Fase B loopt vanaf de brug richting Haulerwijk. Elke fase neemt circa 5 werkweken in beslag. Rond 19 juli 2019 is het werk afgerond.

Hier is de flyer met daarin de planning en werkzaamheden te lezen.

 

Back To Top