skip to Main Content

Baggerwerkzaamheden en herinrichting wijkpark De Trisken

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland
Locatie: De Trisken, Drachten
Tijdsbestek: augustus 2019 tot en met eind oktober 2019

In de Trisken voeren we op diverse locaties onderhoud uit. We graven natuurlijke waterpartijen, baggeren diverse waterpartijen, brengen damwanden en duikers aan en plaatsen bankjes en stapkeien. Het baggeren gebeurt op vier locaties, ook pakken we de speelweide achter de Hanebalken aan. Daar komen natuurlijke heuvels en veel nieuwe beplanting zoals bijenmengsels en bomen.

Het baggeren is opgedeeld in vier vakken:

vak 3het water ter hoogte van Hooizolder 162 - 232   week 37
vak 4het water ter hoogte van Voorhuis 96 tot Schuur 145week 38
vak 6 & 7het water ter hoogte van de Oprijlaan en de Voergang 1 - 101week 39
vak 10het water achter de Hanebalken 21 - 43  week 40

Na het baggeren wordt ook de speelweide achter de Hanebalken aangepakt, dit doen we in week 41. De duikers en damwanden plaatsen we ter hoogte van de Hanebalken 19/21 en 63/65 in week 38.

Back To Top