skip to Main Content
Bouw Drie Bruggen In Wiarda, Leeuwarden

Bouw drie bruggen in Wiarda, Leeuwarden

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Locatie: Wiarda – Leeuwarden
Tijdsbestek:  juli 2020 – januari 2021

Nabij de havenkom Wiarda bouwen wij in opdracht van de gemeente drie bruggen. De bruggen krijgen de namen De Útsprong, Famkesprong en Wietsprong.

De Útsprong
De Útsprong bouwen we op het einde van de Skâns bouwen we een fietsbrug, op dit moment is er een doorvaart gecreëerd om het in- en uitvaren van de Havenkom mogelijk te maken.

Famkesprong en Wietsprong
De verkeersbruggen Famkesprong en Wietsprong bouwen we aan de Oanrin.  Tijdens de bouw van deze bruggen leiden we het verkeer om de bouwplaats heen via een bypass.

Indicatieve planning
8 juni t/m 3 juli 2020                                      Voorbereidende werkzaamheden m.b.t. aanleg bypassen Famkesprong en Wietsprong.
6 juli t/m 16 juli 2020                                     Aanbrengen funderingspalen Famkesprong, Wietsprong en de Útsprong.
10 augustus t/m 23 oktober 2020               Bouw de Útsprong.
10 augustus t/m 29 januari 2021                 Bouw Famkesprong en Wietsprong.

Meer informatie leest u op de website watterrijkwiarda.nl

Back To Top