skip to Main Content
Infra Centrale As

Centrale As, Noord 1

Opdrachtgever: provincie Friesland
Locatie: Centrale As, nabij Dokkum

 

De Centrale As loopt van Dokkum tot Nijega en is qua aanleg in drie stukken geknipt. De Centrale As is voor het grootste deel een dubbelbaans autoweg (2×2) waar een maximumsnelheid geldt van 100 km/uur. De combinatie Jansma, Roelofs en Van Spijker werkte aan het meest noordelijke deel van de Centrale As, het contract Noord 1. Omdat dit het laatste contract is en het meest noordelijke deel, heeft de combinatie ervoor gekozen om het werk de naam ‘It Slútstik’ te geven.

It Slútstik loopt vanaf de rotonde ten noordoosten van Dokkum tot aan de turborotonde ten zuidoosten van Dokkum. De weg is hier in tegenstelling tot de rest van de verbinding enkelbaans als 100 km/u-weg aangelegd.

 

Back To Top