skip to Main Content

Grootschalig Wegenonderhoud gemeente Leeuwarden: Koarnjum, Leeuwarden en Wirdum

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden
Locatie: Koarnjum, Leeuwarden en Wirdum
Tijdsbestek: september 2018 – december 2018

Voor de gemeente Leeuwarden  voeren wij dit jaar in drie plaatsen onderhoud aan de wegen uit. Enkele werkzaamheden zijn het aanbrengen van elementverhardingen (bijvoorbeeld straatklinkers of steenklinkers), het aanbrengen van asfaltverhardingen en het aanbrengen van beschoeiingen. Ook de bijkomende werkzaamheden voeren wij uit.

Back To Top