skip to Main Content

Herinrichting kruispunt Huisterheide-Langwarderdijk

Opdrachtgever: gemeente De Fryske Marren
Locatie: Sint Nicolaasga / Langweer
Tijdsbestek: november 2022 – januari 2023

De kruising van de Langwarderdyk en Huisterheide tussen Sint Nicolaasga, Scharsterbrug en Langweer wordt opnieuw ingericht. In opdracht van gemeente De Fryske Marren voeren wij dit uit.

De aanleiding van de herinrichting is dat verschillende partijen aandrongen op de aanpak van de driesprong. Vanuit veiligheid, openbaar vervoer, landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt is het gewenst dat de herinrichting aan bod kwam, en daar is nu het moment voor. Het nieuwe ontwerp zorgt voor een verkeersveilige kruising.

De werkzaamheden die wij onder andere uitvoeren zijn:
-versmallen wegen
-aanbrengen asfaltverharding
-aanleggen oversteek fietsers en voetgangers
-aanbrengen groenvoorzieningen

Back To Top