skip to Main Content
DCIM100MEDIADJI_0049.JPG

Herinrichting Noord- en Zuidkade en aanleg rotonde te Drachten

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland
Locatie: kruising De Kaden, Noorder- en Zuiderdwarsvaart en Noord- en Zuidkade
Tijdsbestek:
juli 2018 – april 2019

De drukke en gevaarlijke kruising De Kaden, Noorder- en Zuiderdwarsvaart en de Raai in Drachten wordt dit jaar een rotonde. De gemeente Smallingerland wil dat de situatie wordt aangepakt om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren. De aanleg van de rotonde is onderdeel van de herinrichting van De Kaden.

Uitvoeringsduur
De grootste uitdagingen van dit project hebben betrekking op de bedrijven, ondernemers, scholieren, bewoners en weggebruikers in dit drukke uitgaansgebied. Jansma Drachten B.V. houdt in de getroffen voorbereidingen rekening met de (school) vakantie, de winterperiode, de bereikbaarheid van de ondernemers en een zo beperkt mogelijk stremming. De uitvoeringsduur van het werk wordt zo kort mogelijk gepland. De rotonde (Fase 1) wordt oktober 2018 opgeleverd. De herinrichting van de Noord- en Zuidkade (Fase 2) wordt in het voorjaar van 2019 afgerond.

Het werk bestaat verder uit:
– verwijderen elementenverhardingen
– verwijderen asfaltverharding
– grondwerk
– aanbrengen funderingen
– aanbrengen elementverhardingen
– aanbrengen asfaltverharding
– aanbrengen betonverharding
– relinen riolering

Communicatie
Jansma Drachten B.V. verzorgt namens de gemeente Smallingerland de communicatie tussen de belanghebbenden.
U kunt bij vragen of klachten contact opnemen met omgevingsmanager is Klaas Kooistra (06 – 51 52 64 10 / k.kooistra@jansma.biz). Ook is hij, of iemand namens hem, regelmatig te vinden op het werk aan De Kaden.

 

Back To Top