skip to Main Content

Herinrichting parkwijk De Singels te Drachten

Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Locatie: Parkwijk De Singels, ten noorden van de Fabriciuslaan te Drachten
Tijdsbestek:  februari – maart 2022

Parkwijk de Singels, ten Noorden van de Fabriciuslaan, richten wij opnieuw in. In opdracht van de gemeente Smallingerland voeren wij dit uit. We leggen een aantal nieuwe vijvers aan zodat dit kan fungeren als natuurlijke waterberging bij hevige neerslag. Daarnaast graven we de taluds bij de bestaande waterpartijen opnieuw uit. Ook vervangen we de bestaande betonpaden voor nieuwe betonpaden. De bijkomende werkzaamheden zoals het opnieuw beplanten en inzaaien van gras voeren wij ook uit.

Back To Top