skip to Main Content
Jachthaven Minne Finne Grou
Jachthaven Minne Finne Grou
Jachthaven Minne Finne Grou
Minne Finne En Volmaweg Grou
Minne Finne en Volmaweg Grou
Jachthaven Minne Finne Grou Minne Finne En Volmaweg Grou

Bij de jachthaven van Grou voeren we een tweetal projecten uit waarmee we in december 2017 zijn gestart. Door Haenes en Grouster Vastgoed Maatschappij worden aan de Volmaweg en Minne Finne woningen en appartementen gebouwd. Om de ondergrond daarop voor te bereiden zijn er werkzaamheden nodig. Jansma Drachten voert deze uit. De einddatum van het project is nog niet bekend.

De Volmaweg

De bestrating van de Volmaweg is er volledig uitgehaald, de grond is gesaneerd en de riolering vervangen. Momenteel ligt er voorbelasting op, zodat de grond goed kan inklinken voor de aanleg van een bouwweg aan de Volmaweg en de Minne Finne.

Minne Finne

De Minne Finne is een gebied aan de jachthaven wat ontwikkeld wordt tot bewoonbaar gebied. Momenteel ligt dit gebied ook in de voorbelasting, zodat de bouwweg kan worden aangelegd voor het bouwverkeer.

 

Back To Top