skip to Main Content
Molehiem
Molehiem
Projectontwikkeling_Molehiem_Jirnsum
Molehiem_Jirnsum_start_bouw_herontwikkeling
MolehiemProjectontwikkeling_Molehiem_JirnsumMolehiem_Jirnsum_start_bouw_herontwikkeling

Molehiem Jirnsum

Opdrachtgever: Haenes en Jansma Projectontwikkeling

Locatie: Jirnsum

Project omschrijving:

Wonen aan open vaarwater

In het nieuwe woonplan Molehiem liggen de vrije kavels direct aan de Boarn en de hoofdontsluiting. De 17 kavels zijn ruim van opzet. De totale oppervlaktes (grond + water) variëren van ca. 550 m2 tot ca. 850 m2. De achtertuinen grenzen aan de Boarn, een vanaf de Oude Schouw met staande mast te bevaren water (breed ca 35 meter).
ALLE KAVELS ZIJN INMIDDELS VERKOCHT.

Kavels met eigen aanlegplaats

Een strook water ter breedte van 5 m1 van deze vaart behoort tot de kavel, zodat men een boot aan eigen oever kan afmeren. Voorwaarde is dat de steiger en aanlegconstructies volgens het voorschrift van de Provincie en Wetterskip wordt aangelegd.

De oever zelf wordt afgewerkt opgeleverd en bestaat uit een damwand die onder water is afgekort en een strook met zogenaamde stortsteen om een natuurlijke overgang van water naar kavel te waarborgen. De lengte van een aanlegvoorziening is maximaal de breedte van de kavel minus 1 m1 aan beide zijden van de kavel. Afgemeerde boten mogen de doorvaart niet belemmeren.

Kijk hier voor meer informatie

Back To Top