skip to Main Content
Lassen
Trekweg naar Onderdendam
-
Beton storten brug
Winsum is mooi!

Reconstructie en bouw van een brug in de Trekweg naar Onderdendam in Winsum (Groningen)

Opdrachtgever: gemeente Het Hogeland
Locatie: Winsum (Groningen)
Tijdsbestek:  februari 2021 – juni 2021

In de Trekweg naar Onderdendam te Winsum Groningen bouwen wij een nieuwe brug en gaan de huidige weg reconstrueren. Dit werk hebben wij aangenomen op basis van een uitstekend EMVI-plan. Belangrijk in dit plan was het rekening houden met de bedrijven op bedrijventerrein Lombok. De Trekweg naar Onderdendam is de enige ontsluitingsweg vanaf dit terrein.

De gemeente Het Hogeland wil graag een brug over de Trekweg realiseren zodat het vaarwater in uitbreidingsplan ‘Munster’ in verbinding kan komen met het water van het Winsumerdiep. Voor de gemeente een mooi moment om dit te combineren met het reconstrueren van de trekweg vanaf deze nieuwe brug richting de bebouwde kom van Winsum. De brug realiseren wij op de locatie waar nu een duiker zit ter hoogte van de Potmaar. Daarnaast reconstrueren wij de Trekweg naar Onderdendam vanaf Meeden tot de nieuwe brug.

Reconstructie Trekweg naar Onderdendam
De weg wordt overal naar een gelijke breedte van 5 meter getrokken. Daarnaast komt er vanaf Meeden een trottoir aan de zijde van het Winsumerdiep. Dit trottoir gaat ter hoogte van de nieuwbouw verder aan de andere kant van de rijbaan tot en met de woonwijk Munster. Daarnaast voorzien wij de gehele rijbaan van nieuw asfalt waarbij het kruispunt bij Poort wordt uitgevoerd in rood asfalt.

Bouw brug
Op dit moment zit er een betonnen duiker die ervoor zorgt dat het water van de Potmaar met het Winsumerdiep in verbinding staat. Deze gaan we verwijderen en iets oostelijker bouwen we de brug. Hierdoor wordt het gebied toegankelijk voor de kleine pleziervaart.

De nieuwe brug krijgt een doorvaart hoogte van ca. 2m1,  hiervoor hogen we de bestaande weg aan weerszijden van de brug op. Om tot een vloeiende overgang te komen gaan we op beide zijden van de brug een deel asfalt en puinfundering verwijderen, daarna gaan we het deel ophogen met EPS. Dit zijn piepschuimblokken om verzakkingen te voorkomen. Over dit piepschuim brengen we dan puinfundering met daar weer boven op een asfaltverharding.

 

Back To Top