skip to Main Content

Reconstructie Gerkesklooster/ Stroobos

Opdrachtgever: Gemeente Achtkarspelen

Locatie: Gerkesklooster/Stroobos

Jaar: 2014

Project omschrijving:

Half april (2014) zijn we begonnen met de reconstructie van de doorgaande weg door Gerkesklooster/Stroobos: de Verlaatsterweg – Friese Streek – Het Breed – Hoendiep nz.

Langs de rijbaan worden aan beide zijden trottoirbanden (RWS-banden) geplaatst en het voetpad wordt verlengd tot aan de brug over de Trekvaart. Daarnaast maken we in de doorgaande weg 3 wegversmallingen om de snelheid van het autoverkeer te beperken. Ter hoogte van Het Breed worden de klinkers uit de bestaande molgoten en het kruispunt vervangen door asfalt.

Bovendien wordt het gehele tracé voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. De aansluiting van Het West op de Verlaatsterweg wordt net als de andere aansluitende wegen uitgevoerd als een verhoogd plateau.

Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd. De 1e fase ten westen van Het Breed is half april 2014 gestart en gereed voor de bouwvak. De 2e fase, Het Hoendiep nz, start na de bouwvak.

Back To Top