skip to Main Content

Reconstructie kruispunt Winsum

Opdrachtgever: provincie Fryslân
Locatie: Winsum (Friesland)
Tijdsbestek: juni 2015 – oktober 2016

 

In opdracht van provincie Fryslân heeft Jansma Drachten B.V. de reconstructie van kruispunt Winsum uitgevoerd. De kruispunten op het viaduct zijn vervangen door rotondes. De voormalige  kruising met de provinciale weg (t.h.v. de huidige bushaltes) is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn op- en afritten gekomen die aansluiten op de rotondes boven op het viaduct. Daarnaast komt de carpoolplaats en de bushaltes dichter bij Winsum te liggen.

 

Back To Top