skip to Main Content

Renovatie gemalen ruilverkaveling Koudum en rioolgemaal Schalsum

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Locatie: omgeving Koudum en Franeker
Tijdsbestek:  februari 2021 – september 2021

In opdracht van Wetterskip Fryslân voeren wij werkzaamheden uit aan de gemalen in de omgeving van Koudum en aan rioolgemaal Schalsum. Het werk betreft de renovatie van de bouwkundige, civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. In 2010/2011 zijn de gemalen al eens gereviseerd, alleen is toen het onderwaterdeel niet meegenomen. Dit gaan wij nu doen. Het betreft de gemalen:

  1. Aent Lieuwes
  2. De Gronzen
  3. Jan Broerskanaal
  4. Ymedaem
  5. Noordermeer
  6. Schuilenburg
  7. Groote Wiske
  8. Flait
  9. Schalsum

Per gemaal zijn wij maximaal 6 werken aaneensluitend bezig om het gemaal te renoveren.

Back To Top