skip to Main Content
Ryslânsbrêge
Duurzaam Asfalt
Ryslânsbrêge
RyslânsbrêgeDuurzaam AsfaltRyslânsbrêge

Renovatie Ryslânsbrêge Dokkum

De Ryslânsbrêge in woonwijk Fûgellân, Dokkum wordt vervangen voor een hoger en nieuw exemplaar. 15 januari 2018 zijn de werkzaamheden begonnen in opdracht van DDFK gemeenten. De brug maakt deel uit van het gemeentelijk project Súd Ie en Wetterfront Dokkum, waarin de route naar het Lauwersmeer beter bevaarbaar wordt voor de toeristen en sloepen. Vandaar dat de Ryslânsbrêge hoger wordt gemaakt. Op 1 mei 2018 moet de nieuwe brug klaar zijn.

Nieuws

Dinsdag 20 februari 2018 – Dokkum

De oude brug is inmiddels gesloopt. Ook de bestrating op de Súder Ie is eruit gehaald voor de aanleg van de nieuwe riolering. Momenteel zijn we druk bezig met de bekisting voor de landhoofden van de nieuwe Ryslânsbrêge. Via pontons in het water kunnen de werknemers gemakkelijk bij de bekisting aan de waterkant en van de ene naar de andere kant komen.

Vrijdag 12 januari 2018 – Dokkum

Vrijdagochtend hebben kinderen van basisschool De Hoeksteen, die vlakbij de brug ligt, het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe brug. Ze hebben letterlijk de oude brug uitgezwaaid. Op een houten plaat hebben de kinderen handafdrukken gezet, deze is van de brug getakeld en in een vrachtwagen geladen. Wethouder Pieter Braaksma en directeur George Kempenaar van Jansma Drachten hebben in de school een korte speech gehouden over het project.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een voorbelasting, zodat de grond kan inklinken en er een stevige ondergrond ontstaat voor de nieuw te bouwen brug. De oude brug wordt volledig gesloopt. Daarna starten we met het opbouwen van de nieuwe brug. Zo zijn er onder andere nieuwe landhoofden en betonnen liggers nodig. Wanneer de brug zo goed als klaar is, starten we met de bestrating, verlichting en beplanting.

Planning 2017/2018

16 nov t/m 1 dec 2017
Opbreken bestrating en aanbrengen voorbelasting. Dit zijn grote bulten zand en bigbags gevuld met zand.

15 jan t/m eind maart 2018
Brug slopen, betonwerk, rioleringwerkzaamheden op De Schans, Súderie en de Kobbe.

Eind maart t/m 1 mei 2018
Kolken en banden plaatsen, brugdek asfalteren, bestrating, verlichting en afrondende werkzaamheden.

 

De planning van de werkzaamheden kunt u downloaden.

Planning Ryslansbrege

Hinder

Voor de omgeving is er enige hinder te verwachten van het werkverkeer en wellicht geluidshinder van het slopen van de brug. Met rijplaten wordt er een route langs het werkterrein gelegd. Dus het doorgaande verkeer kan er langs en heeft geen overlast van afgesloten wegen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Omgevingsmanager Klaas Kooistra van Jansma Drachten
Tel: 06 – 51 52 64 10 of mail naar: k.kooistra@jansma.biz

Projectleider Willem Dijkstra van DDFK gemeenten
Tel: 06 – 53 42 37 45 of  mail naar: willem.dijkstra@ddfk.nl

Facebook
U kunt het project volgen via Facebook Súd Ie en Wetterfront Dokkum.

Back To Top