skip to Main Content
Smalle_Straatjes_in_grou
Smalle_Straatjes_in_grou
Depot_grou_jansma
Rioolrenovatie_Drachtsterweg_Grou_grondwerk_riool
Rioolrenovatie_Drachtsterweg_Grou_gescheiden_riolering_GWW_riool
Rioolrenovatie Drachtsterweg Grou
Rioleringswerkzaamheden_grou_drachtsterweg_kraan_graven_grondwerk_modder
Water_modder_rioolwerkzaamheden_in_grou_nat_wegversperring
Aanvoer_van_grondstoffen_in_grou_per_boot_lossen_duurzaam_electrisch
In Grou wordt grondstof per boot aangevoerd.
Rioolrenovatie_drachtsterweg_Grou_rioolputten_grondwerk
Smalle_Straatjes_in_grouDepot_grou_jansmaRioolrenovatie_Drachtsterweg_Grou_grondwerk_rioolRioolrenovatie_Drachtsterweg_Grou_gescheiden_riolering_GWW_rioolRioolrenovatie Drachtsterweg GrouRioleringswerkzaamheden_grou_drachtsterweg_kraan_graven_grondwerk_modderWater_modder_rioolwerkzaamheden_in_grou_nat_wegversperringAanvoer_van_grondstoffen_in_grou_per_boot_lossen_duurzaam_electrischRioolrenovatie_drachtsterweg_Grou_rioolputten_grondwerk

Rioolrenovatie Drachtsterweg e.o. Grou

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Locatie: Drachtsterweg, 2e Oosterveldstraat en Noorderdwarsweg te Grou
Tijdsbestek: 
maart – juli 2019

In Grou voeren wij in opdracht van de gemeente Leeuwarden rioleringswerkzaamheden uit in de oude dorpskern van Grou. Het verouderde rioleringsstelsel is gemengd: het vangt hemelwater én vuilwater op.  Om de afwatering te verbeteren komt er een grotendeels gescheiden rioolstelsel. Ook brengen we een drainagesysteem aan om later de grondwaterstand beter te kunnen reguleren.

De meeste woningen in deze straten staan op palen. Onze taak is om het grondwaterpeil zo min mogelijk te beïnvloeden. We werken daarom met een open bemaling om de werksleuf droog te krijgen.

Tevens zijn de straten bijzonder smal en de bewoners murw van de vele werkzaamheden in de afgelopen jaren. Daarom willen we het dorp ontzien. Trillingen worden uitgebreid en continue gemonitord. We vervoeren veel materiaal over het water (loslocatie Minne Finne). We gebruiken licht materieel (onder de 10 ton) op rubber banden, en we hebben een uitgebreide communicatie met de omgeving opgezet. Onderdeel hiervan is een wekelijks inloopuur  op maandag van 10.15-11.15 uur in de groene keet a/d Hellingshaven.

 

 

Back To Top