skip to Main Content
Rioolrenovatie Drachtsterweg
Rioolrenovatie Drachtsterweg Grou
Rioolrenovatie DrachtsterwegRioolrenovatie Drachtsterweg Grou

Rioolrenovatie Drachtsterweg e.o. Grou

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Locatie: Drachtsterweg, 2e Oosterveldstraat en Noorderdwarsweg te Grou
Tijdsbestek: 
maart – juli 2019

In Grou voeren wij in opdracht van de gemeente Leeuwarden rioleringswerkzaamheden uit in de oude dorpskern van Grou. Het verouderde rioleringsstelsel is gemengd: het vangt hemelwater én vuilwater op.  Om de afwatering te verbeteren komt er een grotendeels gescheiden rioolstelsel. Ook brengen we een drainagesysteem aan om later de grondwaterstand beter te kunnen reguleren.

De meeste woningen in deze straten staan op palen. Onze taak is om het grondwaterpeil zo min mogelijk te beïnvloeden. We werken daarom met een open bemaling om de werksleuf droog te krijgen.

Tevens zijn de straten bijzonder smal en de bewoners murw van de vele werkzaamheden in de afgelopen jaren. Daarom willen we het dorp ontzien. Trillingen worden uitgebreid en continue gemonitord. We vervoeren veel materiaal over het water (loslocatie Minne Finne). We gebruiken licht materieel (onder de 10 ton) op rubber banden, en we hebben een uitgebreide communicatie met de omgeving opgezet. Onderdeel hiervan is een wekelijks inloopuur  op maandag van 10.15-11.15 uur in de groene keet a/d Hellingshaven. Er is een omgevingsmanager op locatie en de mobiele omgevings-app die kosteloos te downloaden is onder de naam Rioolrenovatie Drachtsterweg.

 

 

Back To Top